Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT İLANI


Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alınacaktır. Söz konusu programlara 2017-YGS sınavına girmiş olmak ve YGS puan türlerinden herhangi birinden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en az 250, Antrenörlük Eğitimi bölümü için 180, milli sporcular için (Her iki bölümde de)150, Engelli adaylar için 100, ham puan almış olmak şartı aranacaktır.ÖNKAYIT
Ön kayıtlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt bürolarında 09,00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları uyan adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ön kayıt yaptırabilirler. İsteyen adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı Üniversitemiz, yabancı uyruklu öğrenci alım yönergesine göre yapılacaktır. Sınav uygulama esasları, BESYO Web sayfasında yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (Form dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir).
2- 2017 Yılı YGS ve LYS sınav Sonuç Belgesinin aslı ve 1’er adet fotokopisi (İnternet çıktısı).
3- Herhangi bir spor dalında Antrenörlük eğitimi bölümü için aynı branşta en az 3, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü için aynı branşta en az 2 yıl sicil lisans vizesini yaptırmış lisanslı sporcu olmak ( Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, futbol için ASKF’den, lisans vize tarihlerini gösteren bilgisayar çıktısı ıslak imzalı ve onaylı belge) Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2017 tarihi ve öncesinde yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere dahil edilmez. Spor dalları, Antrenörlük eğitimi için,(Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş, Atletizm, Yüzme) Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği için tüm spor dalları
4- T.C. Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi.
5- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “SPOR YARIŞMALARINA GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR” İbareli Sağlık Belgesi.
6- Lise Diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi. ( Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getireceklerdir).
7- 4.5 x 6 cm ebadında 3 adet adayın son altı aylık durumunu gösteren fotoğrafı.(TC numarası ve isimler fotoğrafın arka yüzünde yazılı olacak).
8- Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”.(12.05.2011 tarih 27932 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış milli sporcu belgesi.
9-Engelli adaylar için engelini gösterir(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). Engelli adaylarda en az 2 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır.
10-Spor Lisesi mezunu adaylar ön kayıt anında görevli personele mezuniyet alanlarını belirteceklerdir.
11. İki bölüme birden başvuru yapan adaylar her iki bölüme de ayrı ayrı evrak vererek kayıt numarası almalıdır.

NOT: Eksik evrak ile kayıt yaptıran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

KESİN VE YEDEK KAYITLAR
Asil ve yedek olarak kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmalıdır. Her iki bölüme de yerleştirilen adaylar yalnız bir bölüme kayıt yaptırabilir. Asil kayıt tarihi bitiminde kontenjan dolmadığı takdirde 21-25/08/2017 tarihleri arasında yedek adaylar yedek sırasına göre çağrılacaktır. Yedek adaylar verilen 1(bir)günlük süre içerisinde kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını yitirirler. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek kontenjandan alınacaklar Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemez.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURU ADRESLERİ
MAKÜ-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu –BURDUR, Tel: 0 (248) 213 46 00 Fax:0 (248) 213 46 04 www.besyo.mehmetakif.edu.tr

2017-2018 BESYO Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu İçin Tıklayın!>>
2017-2018 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Koordinasyon Parkuru İçin Tıklayın!>>
2017-2018 Antrenörlük Eğitimi Spor Branşları Sınav Esasları İçin Tıklayın!>>

NOT: Başvuruda aday kendisi kayıt yaptıracaktır. Eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir. Ön kayıtta fotokopisi istenen belgelerin, kesin kayıtta aslı istenir. Belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacağı gibi, belgelerle ilgili sahtecilik olması durumunda, aday hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri