Çukurova Üniversitesi GSF 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI


Grafik ve Seramik Bölümleri Sınav Programı

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik ve Seramik Bölümlerine 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için, 2017 YGS Sınavında geçerli taban puanı alan adaylar arasından ön kayıtla yetenek sınavı yapılarak öğrenci alınacaktır.

Ön Kayıt ve Sınav Başvuru Koşulları :

5 Temmuz -13 Temmuz 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Web sitesi (www.cu.edu.tr) üzerinden YGS’den geçerli puanı alan adaylar bilgisayar ortamında ön kayıt işlemlerini yapacaklardır. İnternet üzerinden başvurusunu tamamlayan her aday:

>2017-2018 Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız<

• Yapmış olduğu ön kayıt çıktısı
• 2017 YGS kazandı belgesi
• Adayın mezun olduğu alanı belirten diploma veya çıkış belgesinin aslı* ve fotokopisi
• T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı* ve fotokopisi
• 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde, yüzü açık, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olmalı)

ile birlikte 13 Temmuz 2017 tarihinde şahsen Güzel Sanatlar Fakültesine başvurup,Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgelerini almak zorundadırlar.

Ön kayıtlar sırasında oluşabilecek teknik sorunlardan Güzel Sanatlar Fakültesi sorumlu tutulamaz.

Adaylar, Özel Yetenek Sınavına girmek için birden fazla bölüme ön kayıt yaptırabilirler. Adaylar, başvuru yapacakları her bölüm için başvuru sırasında istenilen belgeleri ayrı ayrı getirmek zorundadırlar.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü-Seramik Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına girebilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için 2017 YGS’ye girmiş ve 2017 YGS puanlarının herhangi birinden en az Seramik Bölümü için 180 puan, Grafik Bölümü için 200 puan almış olmaları gerekmektedir.

Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavlarına girmek için başvurabilirler.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Engelli öğrenciler (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.

Adaylar ön kayıtlar sırasında ödeme yapmazlar.

Özel Yetenek Sınavlarına (Grafik ve Seramik Bölümleri) Girecek Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler:

• Sınava Giriş Belgesi (Fakülte tarafından verilen Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi)
• Nüfus Cüzdanı veya Geçerli Pasaport (Başka kimlik belgesi kabul edilmeyecektir)
* Asıl belgeler, fotokopileri ile karşılaştırıldıktan sonra adaylara giriş belgeleri ile teslim edilecetir.

Grafik ve Seramik Bölümleri Sınav Programı

Seramik Bölümü Sınav Takvimi:
1. Aşama Sınavı 17 Temmuz 2017 / Pzt. Saat: 10:00 -12:00 (1. Grup)
17 Temmuz 2017 / Pzt. Saat: 13:00 -15:00 (2. Grup)*

*Başvuru sayısının çok olması halinde sınav iki gruba ayrılarak yapılır.

1. Aşama Sınav Sonuçlarının İlanı 18 Temmuz 2017 / Sal. (Ç.Ü. web sayfası) Saat: 16:00

2. Aşama Sınavı
Üç Boyutlu Şekillendirme: 19 Temmuz 2017 / Çrş. Saat: 10:00 - 11:30

Sınav Sonuçlarının İlanı: 24 Temmuz 2017 / Pzt. (Orta Öğretim Başarı Puanının açıklanmaması durumunda tarih yeniden belirlenecektir.) Saat: 16:00

Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Malzemeler:
Yumuşak Kurşun Kalem, Silgi, Kalemtraş, Kıskaç, 50x70 cm duralit resim altlığı

Ön kayıt yaptıran adaylar 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 12:00’de Güzel Sanatlar Fakültesi binası önünde
ilan edilecek listeden sınav salonlarını öğrenebilirler.

Engelli adaylar için sınav salonları farklı olup, sınav tarih ve saatleri yukarıda belirtildiği şekildedir.

* Başvuru sayısının yoğunluğu gibi zorunlu hallerde sınav saat ve yerinde değişiklik yapılabilir.
* Sınavların başlama saatlerinde zorunlu nedenlerle gecikme olursa (elektrik kesintisi vb.) geçen zaman sınav süresine eklenir.

Grafik Bölümü Sınav Takvimi:

1. Aşama Sınavı 18 Temmuz 2017 / Salı Saat: 10:00 -12:00 (1. Grup)
18 Temmuz 2017 / Salı Saat: 14:00 -16:00 (2. Grup)*

*Başvuru sayısının çok olması halinde sınav iki gruba ayrılarak yapılır.

1. Aşama Sınav Sonuçlarının İlanı 19 Temmuz 2017 / Çrş. (Ç.Ü. web sayfası) Saat: 16:00

2. Aşama Sınavı
İmgesel Çizim: 20 Temmuz 2017 / Prş. Saat: 10:00 - 11:30

Sınav Sonuçlarının İlanı: 24 Temmuz 2017 / Pzt. (Orta Öğretim Başarı Puanının açıklanmaması durumunda tarih yeniden belirlenecektir.) Saat: 16:00

Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Malzemeler:

Yumuşak Kurşun Kalem (HB, 2B, 3B), Silgi, Kalemtraş, Kağıt Kıskacı, 50x70 cm duralit resim altlığı vb araç gereçleri.
Ön kayıt yaptıran adaylar 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 12:00’de Güzel Sanatlar Fakültesi binası önünde
ilan edilecek listeden sınav salonlarını öğrenebilirler.

Engelli adaylar için sınav salonları farklı olup, sınav tarih ve saatleri yukarıda belirtildiği şekildedir.

*Başvuru sayısının yoğunluğu gibi zorunlu hallerde sınav saat ve yerinde değişiklik yapılabilir.

*Sınavların başlama saatlerinde zorunlu nedenlerle gecikme olursa (elektrik kesintisi vb.) geçen zaman sınav süresine eklenir.
Öğrenci Adayları; Başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirler.

Çukurova Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Çukurova Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Bilgi İçin:
Tlf. : 0 (322) 338 71 15 /119
Fax : 0 (322) 338 71 15
Web : http://gsf.cu.edu.tr/tr/
E- posta : gsf@cu.edu.tr
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri