Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
ÖZEL YETENEK SINAVI


KONTENJANLARI,BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin Müzik Öğretmenliği Lisans programlarına ön kayıt ve özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programların kontenjanları, taban puanı, ön kayıt, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Müzik Öğretmenliği
Ön Kayıt Tarihi: 07-11 Ağustos 2017 (Hafta Sonu Ön Kayıt Alınmaz)
Özel Yetenek Sınav Tarihi: 21-25 Ağustos 2017
ARANAN ŞARTLAR
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. 2017 ÖSYS: YGS’ye girmiş olmak,
3. Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına başvuracakların 2017 YGS’de puan türüne bakılmaksızın 150 ve üzeri puan almış olmak,*
4. Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına başvuracak engelli adayların (engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla) 2017 YGS’de puan türüne bakılmaksızın 100 ve üzeri puan almış olmak.**

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ön kayıt sırasında doldurulacak dilekçe ve başvuru formu,
2. 2017 yılına ait ÖSYS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,
3. 4.5X6 ebadında son altı ay içinde önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek 2 adet fotoğraf,
4. Lise diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.

SINAVLAR
2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. 2016 ÖSYS’de sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

Özel Yetenek sınavları iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama sınavına, programa kayıt yaptıran bütün adaylar katılacaktır. İkinci aşama sınavına en az 50 (elli) ve daha fazla puan alan adaylar alınacaktır. Adaylar Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. (Sınavlarda başarılı olabilmek için her iki aşama sınavından da en az 50 (elli) ve üzeri puan almak zorunludur).Özel Yetenek sınavının uygulanması ile ilgili detaylara http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333532 web sayfasındaki ADÜ Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesinden ulaşılabilir.

BAŞVURULAR ŞAHSEN VEYA POSTA İLE YAPILACAKTIR.

*Sınav başvuru (Ön kayıt) tarihine kadar gelmeyen ve ya eksik evrak ile gelen postalar hiçbir şekilde kayda alınmayacak ve başvuru kabul edilmeyecektir.

*Adayların sınavlara hazırlanması için açılacak olan Güzel Sanatlar Yetiştirme Kursu 24 Temmuz- 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, kurslara katılmak isteyen adaylar Özel Yetenek Sınavı Yetiştirme Kursu ile ilgili bilgilere www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/ web sayfasındaki haberler kısmından ulaşabilir.

BAŞVURU ADRESİ : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Kepez Mevki/Efeler/AYDIN Tel: 0 256 2142023-2137432-2142074 – (Dahili-1554-1538)

Adnan Menderes Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<