Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ


Ön Kayıt Bilgileri

1. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü, Türk Sanat Müziği Bölümü ve Türk Halk Müziği Bölümlerine ön kayıtlar 01-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatleri içinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında yapılacaktır. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ve Özel Yetenek Sınav kılavuzu, Üniversitemiz ve Konservatuvarımız internet sitelerinde (www.aku.edu.tr) ve (www.konservatuvar.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
2. Özel yetenek sınavları 16-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında tek ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.
3. Bölüm Kontenjanları4. Sınav Üst Kurulu ve Komisyonu gerektiği durumlarda, sınav tarihlerinde değişiklik yapmak ve sınav süresini uzatma hakkına sahiptir.

Ön Kayıt Koşulları

1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Adaylar, “2017-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; YGS’ den en az 150.000 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.
3. Engelli öğrencilerin YGS’den en az 100 alması yeterlidir.
4. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.
5. Adaylar farklı bölümlere veya aynı bölümden en çok iki ana sanat dalı için kayıt yaptırabilirler.
6. Adaylardan sınava farklı günlerde girmek için dilekçe kabul edilmeyecektir.
7.Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Ön kayıt için gerekli belgeler

1. Başvuru dilekçesi (Form dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir).
2. 2017 YGS ve LYS Sınav Sonuç Belgesi.
3. 4 adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus kimliğinin aslı ve fotokopisi (TC Kimlik numarası tespit edilerek, geri verilir).
5. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi veya dengi yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı (aday lise diplomasının aslını ön kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır).
6. İki ana sanat dalına başvuracak adaylar yukarıdaki tüm belgelerden bir adet fazla getireceklerdir.
7. Engelli öğrencilerin engel oranlarını gösterir sağlık kurul raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

NOT: Ön kayıt esnasında fotokopisi istenen belgelerin, kesin kayıt esnasında aslı istenir. Bu belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kesin kaydı yapılmayacağı gibi, belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtelik olması durumunda adayların haklarında kanuni işlem yapılır.

Kesin Kayıtlar

1. Tüm bölümlerin kesin kayıtları Devlet Konservatuvarı binasında yapılacaktır. 1. Devlet Konservatuvarı asil listesinde sınavı kazanan adayların kesin kayıtları 21 Ağustos Pazartesi saat 08.30 da başlayacak ve 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 17.30’da sona erecektir. Belirtilen tarihler arasında asil listede olup kaydını yaptırmayan adayların yerine alınmak üzere, 23 Ağustos günü mesai bitimine kadar yedek listede bulunup kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır. Aynı gün mesai bitiminde Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne dilekçe ile başvuran yedek adaylar arasından, en yüksek puandan en düşük puana doğru kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan edilecektir. Bu adaylar 24-25 Ağustos tarihleri arasında mesai saatlerinde kayıt işlemlerini yaptıracaklardır.
2. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanların altında öğrenci alınabilecektir. Her bölüm yedek kontenjan sayısını, kendisi belirleme hakkına sahiptir.
3. Belirtilen tarihlerde başvuru veya kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. 2017 YGS Sınav Sonuç Belgesi,
2. 8 adet (4,5x6 cm) boyutunda vesikalık fotoğraf,
3. Lise Diplomasının aslı,
4. Nüfus kimliğinin fotokopisi (aday nüfus cüzdanının aslını kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.)
5. Askerliğini tamamlamış olanların terhis belgesi, askerliği tecil olmuş veya muaf olanların ise gerekli belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
6. Kesin kayıt formu (Konservatuvardan alınacaktır.)
7. Katkı Payı/Öğrenim ücreti yatırıldığına dair dekont.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU >>

Afyon Kocatepe Üniversitesi İletişim:
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Devlet Konservatuvarı
E-posta Adresi: konservatuvar@aku.edu.tr
Telefon: 0272 2165896

Afyon Kocatepe Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Afyon Kocatepe Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<