Anadolu Üniversitesi Havacılık Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜNE
ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Hava Trafik Kontrol Bölümüne “Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı” ile 15 öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavına 2017 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS)” girip, YGS puan türlerinin herhangi birinden “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)” eklenmeden en az 280 puan almış lise veya dengi okul mezunları başvurabileceklerdir. 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş olan adaylar da önkayıt için başvurabileceklerdir.

Adaylarda Aranacak Olan Koşullar
1) 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan YGS’ye girip YGS puan türlerinden herhangi birinden OBP eklenmeden en az 280 puan ve üzeri almış lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) T.C. vatandaşı olmak.
3) Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarılmış bulunanlar önkayıt yaptıramazlar.
4) 01/01/1996 tarihinden sonra doğmuş olmak, yaş düzeltmesi kabul edilmeyecektir. Düzeltmeden önceki
tarih esas alınacaktır.
5) Herhangi bir fiziksel engeli, konuşma bozukluğu, dilinde pelteklik ve gizli kekemelik, işitme kaybı,
renk körlüğü vb. olmamak.
6) 2016 ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların “Ortaöğretim Başarı Puanları” ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır. 2016 ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.

Önkayıt
• Önkayıtlar İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılacaktır (Şahsen veya posta yoluyla yapılan
müracatlar kabul edilmeyecektir.). Başvuran tüm adaylara Sınav Kılavuzu verilecektir.
• İnternet üzerinden başvurular 05‒20 Haziran 2017 tarihleri arasında,
https://ozelyetenek.anadolu.edu.tr/htk adresinden yapılacaktır.
• Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için sürekli kullandıkları cep telefonu numaralarını sisteme
tanımlamaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında yapılacak bilgilendirmeler ve sisteme tekrardan giriş imkânı ancak tanımladıkları bu telefon numarası ile olacaktır.
• 21 Haziran 2017 tarihinde adayların sistemde kayıtlı telefon numaralarına bilgilendirme mesajı
gönderilecektir. Başvuru formundaki bilgileri yanlış veya eksik dolduran ya da fotoğrafı belirtilen
standartlara uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek ve bilgilendirme mesajı
gönderilmeyecektir! Bilgilendirme mesajını alan adayların 22-30 Haziran 2017 tarihleri arasında
sisteme girip “sınava katılacaklarını” onaylamaları ve “Sınava Giriş Belgeleri”nin çıktısını almaları
gerekmektedir. Sisteme giriş yapıp onay vermeyen adaylar sınava katılamayacaklardır.
• Adayların sınavlara katılabilmeleri için yanlarında sınav giriş belgesi ve fotoğraflı bir kimlik belgesini
(Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/geçerli pasaport/ehliyet) bulundurmaları gerekmektedir.

Seçme Sınavına İlişkin Diğer Bilgiler
• Belirtilen tarihlerde önkayıtlarını yaptıran adaylar “Hava Trafik Kontrolörlüğü” mesleğine uyumluluk
testlerini de kapsayan seçmelere alınacaklardır. Sınavlar 04‒07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır (Tablo 1). “Seçme Sınavları”nın 4 gün süreceği ve kazanan asil ve yedek adayların ICAO
Annex-1 3. sınıfa uygunluk kontrolü için sağlık muayenesine gitmeleri gerektiği göz önünde tutularak, il
dışından Eskişehir’e gelecek adayların hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
• Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının
tesislerinde yapıldığından, bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.
Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
• Hava Trafik Kontrol Bölümü ile ilgili her türlü bilgi 0222 3213550/6823 numaralı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Öğrenci İşleri Birimi) telefonundan veya http://www.anadolu.edu.tr web
adresinden alınabilir.

Anadolu Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<