Antalya Devlet Konservatuvarı İlköğretim ve Lise 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek ve Performans Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir. Önemle duyurulur.Ön Kayıt Tarihi:
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu : 01-18 Ağustos 2017
Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi : 01-18 Ağustos 2017


Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar:

Müzik ve Bale İlköğretim Okulu için
1) Ön kayıt için, öğrencinin velisi tarafından bizzat başvuru yapılması, Konservatuvardan temin edilecek matbu ön kayıt dilekçesinin doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şarttır.
2) Öğrencinin kayıtlı olduğu ilköğretim okulundan alınacak öğrenci belgesi,
3) Öğrenciye ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaportun aslı ve fotokopisi,
4) Öğrenciye ait 2 (iki) adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
5) Sınav giderlerinin ödendiğini gösterir belge,
6) İkinci sınıftan itibaren başvuran adaylar için son karnelerinin fotokopisi
7) Ön kayıt ücreti, adayın sınava girmemesi veya kazanamaması halinde geri ödenmez

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi için
1) Ön kayıt için öğrencinin 16 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Ön kayıt için, öğrencinin velisi tarafından bizzat başvuru yapılması, Konservatuvardan temin edilecek matbu ön kayıt dilekçesinin doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şarttır.
2) Öğrencinin ortaokuldaki durumunu belirten belgenin (8 inci sınıf karnesinin) aslı ve fotokopisi,
3) Öğrenciye ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaportun aslı ve fotokopisi,
4) Öğrenciye ait 2 (iki) adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
5) Sınav giderlerinin ödendiğini gösterir belge
6) Ön kayıt ücreti, adayın sınava girmemesi veya kazanamaması halinde geri ödenmez.

SINAV TARİHLERİ:


NOT:
1-Özel Yetenek Sınavları; Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi adayları için, iki aşamalı olarak yapılacaktır.
2-Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumlarının Müzik Bölümünü bitiren öğrenciler, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne girişte (1. aşama) baraj sınavından muaf tutularak doğrudan (2. aşama) Kesin Kabul Sınavı'na alınır. Müzik bölümüne başvuran diğer İlköğretim kurumlarını bitiren adaylara (1. Aşama) baraj sınavında müziksel işitme ve müzik teorisi alanında seviye tespitine yönelik sorular sorulur.
3-Sınav Sonuçları: 25 Ağustos 2017 tarihinde Konservatuvarımız web sayfasında ve Konservatuvarımız ilan panolarında duyurulacaktır.
4-Tamamlayıcı koşullar için Konservatuvarımız Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesinin okunması gereği vardır.
5-Bütün bölümlerin Özel Yetenek Giriş Sınavları ile ilgili müfredat bilgilerine, yönerge ve yönetmeliklere konservatuvar.akdeniz.edu.tr adresinden erişilebilir.

Sınav Giderleri Ücretleri

Ön Kayıt
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Ön Kayıt ücreti : 200.-TL
Müzik ve Sahne Sanatları Lise Ön Kayıt ücreti : 250-TL
Ön kayıt ücretleri kayıt esnasında yatırılmış olmalıdır.

Kesin Kayıt
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu için Kesin Kayıt Ücreti :1.000.-TL
Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Kesin Kayıt ücreti :1.000.-TL
Kesin kayıt ücretleri kayıt esnasında yatırılmış olmalıdır.
Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası
TR83 0001 0012 3640 5079 3050 01 nolu hesap

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu için :05-08 Eylül 2017
Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi için :05-08 Eylül 2017
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: :11-12 Eylül 2017

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Giriş Sınavını Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir.

1) Kesin kayıt için, öğrencinin velisi tarafından bizzat başvuru yapılması, Konservatuvardan temin edilecek matbu kesin kayıt dilekçesinin doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şarttır.
2) Öğrenciye ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaportun aslı ve fotokopisi,
3) Öğrencinin kayıtlı olduğu ilköğretim okulundan alınacak öğrenci belgesi,
4) Öğrenciye ait 6 (altı) adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
5) Kesin Kayıt ödendi belgesi,
6) Öğrenciye ait İkametgâh Belgesi
7) Öğrencinin başvurduğu alanla ilgili sağlık yönünden elverişli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Giriş Sınavını Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:

1) Kesin kayıt için, öğrencinin velisi tarafından bizzat başvuru yapılması, Konservatuvardan temin edilecek matbu kesin kayıt dilekçesinin doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şarttır.
2) Öğrenciye ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaportun aslı ve fotokopisi,
3) Öğrenciye ait 6 (altı) adet yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
4) Öğrenciye ait İkametgâh Belgesi,
5) Öğrencinin başvurduğu alanla ilgili sağlık yönünden elverişli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
6) Kesin kayıt ödendi belgesi,

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksikliği halinde kesin kayıt yapılmayacaktır.

Eğitim Öğretime Başlama Tarihi
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi için Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 Eğitim Öğretim yılı Çalışma Takvimi esas alınır.

Konservatuvar Öğrenci İşleri İletişim:
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Kampüs/Antalya
Tel : (0242) 310 21 18 – 310 69 55
Fax : (0242) 310 21 24

Akdeniz Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Akdeniz Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<