Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE
ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


Güzel Sanatlar Fakültesinin Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Heykel, Resim ve Seramik Bölümlerine 2017‒2018 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

Ön kayıt Bilgileri

Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film ( Animasyon), Grafik, Heykel, Resim ve Seramik Bölümlerine ön kayıtlar, 24‒25 Temmuz 2017 tarihleri arasında ozelyetenek.anadolu.edu.tr/gsf adresinden İnternet üzerinden yapılacaktır. Başvurular son gün saat 24:00’e kadar devam edecektir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KONTENJANLAR

Baskı Sanatları 25 ‒ 2 +
Cam 12 - 2 +
Çizgi Film (Animasyon) 20- 2 +
Grafik 40 ‒ 2 +
Heykel 15 ‒ 2 +
Resim 30 ‒ 2 +
Seramik 40 ‒ 2 +

Ön kayıt Koşulları

1) Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan (kesin kayıt tarihine kadar) mezun olan ve 2017 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6’dan (puan türlerinin en az birinden en yükseği kullanılacaktır.) 200 (Ortaöğretim Başarı Puanı=OBP eklenmeden) veya daha fazla puan almış olan adaylar başvurabilecektir.
2) Yabancı uyruklu adayların kabulü “Anadolu Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci, Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.
3) Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da önkayıt yaptırabilecektir.
4) Engelli adaylar için (Bedensel, görme, işitme, otizm vb.) önkayıtta bildirilen engel durumu bilgisi geçerli olacaktır. Bu adaylar için YGS puan türlerinden birinden 100 puan veya üzerinde puan almış olanlar başvurabilecektir. Adaylar, verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü sınavlar başlamadan 30 dakika öncesine kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5) Başka bir yükseköğretim kurumunda disiplin suçu nedeniyle çıkartılmış bulunanlar önkayıt yaptıramayacaklardır.
6) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ÖSYM’nin İnternet adresinden 2017 LYS sonuçları kısmından, Üniversite tarafından temin edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir.).
7) Alan içi kabul edilecek lise alan kodları, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir.
8) Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.
9) K.K.T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin önkayıt işlemleri İnternet üzerinden yapılamayacağından; adayların, kimlik belgesi veya pasaport, sınav sonuç belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile 26‒27 Temmuz 2017 tarihlerinde şahsen Fakülteye başvurmaları gerekmektedir.

Bölüm Tercihleri Belirleme
• Başvuru sırasında adaylar en fazla iki tercih yapılabilecektir. Sınava Gelirken Getirilecek Malzeme ve Belgeler
• Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş,
• Sınava Giriş Belgesi (İnternet kayıt çıktısı),*
• Kimlik (T.C. Nüfus Cüzdanının/T.C. Kimlik Kartının aslı veya pasaport).
* Önkaydını yaptıran aday İnternet üzerinden bir adet kayıt çıktısını alacaktır. Bu belge “Sınava Giriş Belgesi” olarak kabul edilecektir. Adaylar sınav günlerinde “Sınava Giriş Belgesi”yle birlikte resmi kimlik (T.C. Nüfus Cüzdanının/T.C. Kimlik Kartının aslı veya pasaport) belgelerini de yanlarında getirmek zorundadır. T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaportu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Sınavlar
Güzel Sanatlar Fakültesi 2017‒2018 Özel Yetenek Sınavları 29‒30 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacaktır. İki aşamadan oluşacak sınavın, sınav programı aşağıdaki gibidir.

1) Birinci Aşama: Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı

Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı Fakültenin Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Grafik, Resim ve Seramik bölümlerine başvuran adayların tamamına uygulanacaktır. Görsel Algı Genel Kültür Test sınavı soruları akredite olmuş kaynaklar ve verilere göre Sınav Yürütme Komisyonunun sorumluluğunda hazırlanacaktır. Sınavda, 50 soruya 45 dakika cevaplama süresi verilecektir.

Sınav Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi
Sınav Saati : 09:00
Sınav Yeri : Güzel Sanatlar Fakültesinde sınav günü 08:00’de ilan edilecektir.


2) İkinci Aşama: Bölüm Alan Sınavı

Adaylar; yapmış olduğu bölüm tercihlerine göre ilgili bölümlerde ikinci aşama sınavına gireceklerdir. İkinci Aşama Bölüm Alan Sınavı Sorusu ve Süresi bölüm kurulları tarafından belirlenen “Bölüm Alan Sınavı Değerlendirme Jürisi” tarafından hazırlanacaktır. Adayların bölüm alan sınavlarına gireceği yerler sınavların başlamasından 1 saat önce Fakültede ilan edilecektir. Bölüm alan sınavı programı aşağıdaki gibidir:

Sınav Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi
• Resim Bölümü Sınav Başlama Saati: 11:00
• Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Sınav Başlama Saati: 14:00
• Cam Bölümü Sınav Başlama Saati: 16:00
Sınav Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar
• Grafik Bölümü Sınav Başlama Saati: 09:00
• Seramik Bölümü Sınav Başlama Saati: 11:00
• Baskı Sanatları Bölümü Sınav Başlama Saati: 14:00
• Heykel Bölümü Sınav Başlama Saati: 16:00


Baskı Sanatları Bölümü: Tek oturumdan oluşan Bölüm Alan Sınavı “Karakalem Çizim Sınavı” (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75’i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Cam Bölümü: Tek oturumluk Bölüm Alan Sınavı; “İmgesel Kurgulama ve Tasarıma Yönelik Karakalem Çizim Sınavı” (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75’i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü: Tek oturumluk Bölüm Alan Sınavı; “Hareket ve Öykülemeye Yönelik Karakalem Çizim Sınavı” (Sınav Süresi 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75, Görsel Algı ve Genel Kültür Testinin %25 alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Heykel Bölümü: İki oturumdan oluşan Bölüm Alan Sınavında adaylara ilk oturumda, “Karakalem Çizim Sınavı” (Sınav Süresi: 60 dakika), ikinci oturumda ise “ Çamur ile Üç Boyutlu Şekillendirme Sınavı” (Sınav Süresi: 60 dakika) uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75’i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Grafik Bölümü: Tek oturumluk Bölüm Alan Sınavı; “Hayalden Karakalem Çizim Sınavı” (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75’i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavının %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Resim Bölümü: Tek oturumdan oluşan Bölüm Alan Sınavı “Karakalem Desen Çalışması” (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75’i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Seramik Bölümü: Tek oturumluk Bölüm Alan Sınavı; “İmgesel Kurgulama ve Tasarıma Yönelik Karakalem Çizim Sınavı” (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı puanı; bölüm alan sınavının %75’i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, “Birinci Aşama Sınavı” değerlendirmesi “Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM)” tarafından; “İkinci Aşama” değerlendirmesi ise ilgili Bölüm Kurulu tarafından belirlenen “Bölüm Alan Sınavı Değerlendirme Jürisi” tarafından yapılır.
a) Birinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi: Değerlendirme sonuçları Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı
tarafından tutanakla teslim alınır. Sonuçlar Bölüm Alan Sınavı puanlarıyla birlikte değerlendirildiği için hemen açıklanmaz. “Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı”ndan alınan puanın %25’i “Özel Yetenek Sınavı” puanına etki eder.
b) İkinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi: “Bölüm Alan Sınavı” değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulan ölçütler; oran-orantı, kâğıda yerleştirme, adayın yaratıcılığı, hayal ve gözlem gücü, seçtiği konuya bakış açısı ve algı birikimi, olayları gösterme noktası, yorumlamada ise özgünlüğü ifade edebilme kapasitesidir.
Adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için Bölüm Alan Sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları zorunludur. 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye dâhil edilmeyip puanları ilan edilmez.

Kesin Kayıt Kazanan Adayların Belirlenmesi

Özel Yetenek Sınavı puanı; “Bölüm Alan Sınavı” sorusundan alınan puanın %75’i, “Görsel Algı ve Genel Kültür Test Sınavı”ndan alınan puanın %25’i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Her iki sınavdan birine girmeyen adayın puan hesaplaması girdiği sınav ve yüzdesi üzerinden yapılacaktır.
Adayın “Özel Yetenek Sınavı” ile Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine yerleştirilmede esas alınacak “Yerleştirme Puanı (YP)” aşağıda gösterilen formüle göre hesaplanacaktır. Formülde Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ÖSYM tarafından düzenleme yapılması durumunda değerlendirme, yeni formüle göre yapılacaktır.
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP − SP) = 10×
Adayın ÖYSP Puanı − ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması + 50

1) Aday aynı alandan geliyorsa; (30/03/2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
Yerleştirme Puanı (YP)= (1,17×ÖYSP‒SP)+(0,11×OBP)+(0,22×YGS‒P)+(0,03×OBP)
2) Aday diğer alandan geliyorsa;
Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17×ÖYSP‒SP)+(0,11×OBP)+(0,22×YGS‒P)
3) Engelli adaylar (Bedensel, görme, işitme engelli, otizm vb.) YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer alan Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) “Özel Yetenek Sınavı” puanına göre değerlendirilecektir.
2016 ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya “Özel Yetenek Sınavı” sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların “Ortaöğretim Başarı Puanları” ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır. 2016 ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkıyla meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar “Yerleştirme Puanları (YP)”na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır.
4) KKTC uyruklu öğrenciler de aynı sınavlara girecek olup yukarıdaki formüle göre değerlendirilmeleri kontenjan dahilinde ve kendi aralarında yapılacaktır.
5) Yabancı uyruklu adayların sınavları tek aşamalı olacaktır. Sadece “Bölüm Alan Sınavı” yapılacaktır. Birinci Aşama Sınavı yapılmayacaktır.“Bölüm Alan Sınavı” 100 üzerinden değerlendirilecektir.“Bölüm Alan Sınavı” puanı 50’nin altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır. “Bölüm Alan Sınavı”nda aldıkları puanlara, tercih ve kontenjana göre kendi aralarında değerlendirme yapılacak ve kazanan adaylar ilan edilecektir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin web sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/192/guzel-sanatlar-fakultesi/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca
Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavını kazanan asıl ile yedek adayların yerleştirme puanlarına göre hazırlanmış listeleri Fakülte ilan panolarında duyurulacaktır. Listelerin ilanından sonra verilen tarihler arasında asıl adayların kayıtları yapılacaktır. Kontenjanların dolmaması hâlinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilecektir. Yedek listeleri Fakülte web sayfasında ve Fakülte ilan panolarında ilan edilecektir. Kesin kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülecektir. Asıl ve yedek adayların; sonuçların açıklanmasından itibaren 1 hafta içinde Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopilerini e-mail veya fax yoluyla Öğrenci İşleri Birimine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilmediği taktirde sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
E Posta : gzsfak@anadolu.edu.tr
Fax : 222-3351290

Sınav Sonucuna/Sonuçlarına İtiraz

Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki beş işgünü içinde sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilecektir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla itirazları değerlendirmek üzere en az üç öğretim elemanından oluşan İtiraz Komisyonu oluşturacaktır. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki iki işgünü içinde değerlendirecek ve sonucu yazılı olarak Dekanlığa iletecektir. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirecektir.

Kesin Kayıt
Asıl olarak kazanan adaylar için; kesin kayıtlar 05‒08 Eylül 2017 tarihlerinde 09:00 ‒ 17:30 saatleri arasında
yapılacaktır.
• Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Listelerinin İlanı : 08 Eylül 2017 Saat:18:00’dan sonra
• Boş Kalan Kontenjanlar için 1. Kesin Kayıt : 11 Eylül 2017 (09:00 ‒ 17:30)
• Boş Kalan Kontenjanlar için 2. Kesin Kayıt : 12 Eylül 2017 (09:00 ‒ 17:30)
• Boş Kalan Kontenjanlar için 3. Kesin Kayıt : 13 Eylül 2017 (09:00 ‒ 17:30)
• Boş Kalan Kontenjanlar için 4. Kesin Kayıt : 14 Eylül 2017 (09:00 ‒ 17:30)
• Boş Kalan Kontenjanlar için 5. Kesin Kayıt : 15 Eylül 2017 (09:00 ‒ 17:30)

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
• Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesi,
• Nüfus Cüzdanının/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,
• İkametgah beyanı,
• 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “Askerlik Durum Beyanı” 1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu beyan istenmeyecektir. Bu beyanda bulunmayanların Fakülteye kaydı yapılmaz,
• 18 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5×6,0 cm boyutunda, son altı ay içinde ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.),
• 2017 YGS Sonuç Belgesi,
• Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler,
• Noter onaylı vekâletname ile kesin kayıt yapılmaz.

Kılavuzda Yer Almayan Durumlar

Bu kılavuzda yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu hükümleri, Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato Kararlarına göre işlem yapılır. Kılavuzda belirtilen konuların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda farklı şekilde yer alması durumunda ÖSYM Kılavuzu hükümleri uygulanır.

Notlar:
• Sınavlara; ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur.
• Önkayıt formunda yapılan tercihler kayıt işleminden sonra değiştirilemez.
• “Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı”nda; sınavın başlamasından 15 dakika sonra, “Bölüm Alan Sınavları”nın
başlamasından 30 dakika sonra gelen adaylar Sınav Salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
• Adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.

Anadolu Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon (Santral) 0222 335 05 80
Telefon (Direkt Hat) 0222 335 12 90
Faks 0222 335 12 90
Web http://www.anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/192/guzel-sanatlar-fakultesi/genel-bilgi
E-Posta gzsfak@anadolu.edu.tr
Adres Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü
Güzel Sanatlar Fakültesi
26470 Eskişehir