Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI


BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar Anasanat dallarına ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak Ana Sanat Dalları kontenjanları taban puanları, ön kayıt, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli bilgiler şunlardır:ARANAN ŞARTLAR
1. T.C veya KKTC Vatandaşı olmak,
2. Diğer ülke vatandaşı adaylar için Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul
Yönergesinde aranan şartları taşıyor olmak,
3. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Konservatuvar dışı lise mezunları için o yıl YGS ye girmiş olmak ve taban puan almış olmak (Diğer Üniversitelerin Devlet
Konservatuvarı lise bölümünden mezun olan adaylardan YGS şartı aranmaz),
5. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçuyla ilişiği kesilmemiş olmak,
6. Sağlık durumu ilgili sanat dalı için elverişli olmak,

ÖN KAYIT BİLGİLERİ
a) Adaylar, ilan edilen süre içerisinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim
etmiş olmalıdır,
b) Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat Dalının özel yetenek
sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı ana sanat dalına ön kayıt yaptırabilirler.
c) İki ayrı Anasanat Dalının özel yetenek sınavında başarılı olan adaylar, bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilir.
Ancak başarılı oldukları Anasanat Dallarından birinin orta öğrenimini herhangi bir konservatuarda başarıyla tamamlamış
adaylar her iki Anasanat Dalına da kayıt yaptırabilir,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) YGS sonuç belgesi internet çıktısı, (Orta öğrenimini Devlet Konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan
bu belge istenmez)
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus Cüzdanı örneği,
ç) Konservatuardan temin edilen sınav giriş formu,
d) Adayın Konservatuvarda okumasında sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgeleyen sağlık raporu,
e) Mezuniyet belgesi,

GENEL BİLGİLER
Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalları Sınavları tarih ve saatleri:

Baraj Sınavı : 07/09/2017 - 10:00
Kesin Kabul Sınavı : 07/09/2017 - 14:00


NOT: Aday sayısının çokluğuna göre sınav tarih, yer ve saatlerinde, Sınav Komisyonunca uygun görülen değişiklikler yapılabilir.

Sınava girmek için gerekli belgeler:

Her aday sınava, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünce düzenlenecek olan üzerinde kendi adı soyadı, T.C kimlik numarası yazılı fotoğraflı onaylı sınav giriş kimlik belgesi ve özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile katılabilir. Yanında Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmaz.

Sınavlarda başarı ve kayıt hakkı kazanma koşulları:

a) Baraj sınavında başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puandır. Bu sınavda başarılı olan adayların isimleri alfabetik sıraya göre listelenerek ilan edilir.
b) Kesin Kabul Sınavında başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Bu sınavda başarılı olan adaylar, puan durumuna göre Anasanat Dalları itibariyle sıraya konulur. Bu adayların puan sıralaması gözetilerek kontenjan dâhilinde Müdürlük kayıt bürosunca kesin kayıtları yapılır.
c) Kesin Kabul Sınavında en az 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olduğu halde, kesin kayıt için kontenjana giremeyen adaylar, puan sıralamasına göre yedek listeye alınır. Açık kalan kontenjanlar, yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre kesin kayıtları yapılarak doldurulur.
ç) İlan edilen gün ve saatte yetenek sınavlarına girmeyen, ön kayıt ve kesin kayıt için istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde sağlayarak kesin kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar, o yıl için kesin kayıt haklarını kaybeder.
d) Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat dalının özel yetenek sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı Anasanat dalının sınavlarına girebilir.

>2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEVLET KONSERVATUVARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU<

İletişim:
Web: http://www.akademik.adu.edu.tr/dk/
Telefon: (256) 618 37 02
Faks: (256) 614 37 36
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Cumhuriyet Mah. Candan Tarhan Bul. No: 6 Kat: 4
09400 Kuşadası / AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<