Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınav Tarihleri

Akdeniz Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Takvimi

10-16 Ağustos 2017 - Ön Kayıt Tarihleri (Ön başvuru internet ortamında yapılarak istenen evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.)
21-23 Ağustos 2017 - Özel Yetenek Sınav Tarihleri
25 Ağustos 2017 - Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
29 Ağustos 2017 - Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına İtirazın Son Günü
05-08 Eylül 2017 - Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
11-15 Eylül 2017 - Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri


BAŞVURU İÇİN BARAJ PUANLARI : YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden
Milli Sporcular dışındaki başvurularda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 220 diğer bölümler için ise 200 Ham puan almış olmak gerekmektedir.

Sınav Başvuru Koşulları

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine, Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden birinden, aşağıda belirtilen puanı almış olmak,(3) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 48’nci maddesindeki koşulları taşımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak,
(4) Engelli Adaylar: Sınavın yapıldığı yılın ÖSYS Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirilecektir,
(5) Ön başvuru, Akdeniz Üniversitesi web sayfasından yapılacak ve çıktısı alınarak, başvuru sırasında, görevlilere teslim edilecektir. Başvuru şahsen yapılacak, postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler

(1) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın YGS Sınav Sonuç Belgesi,
(2) Başvuru sırasında doldurulacak, form dilekçe,
(3) İki (2) adet 4.5x6 cm. boyutlarında fotoğraf,
(4) Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı ve bir (1) adet fotokopisi,
(5) Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alanlarından mezun olanların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi,
(6) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından ve/veya özel hastanelerden son altı (6) ay içinde alınmış Heyet Raporu veya “Spor Yapmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur” ibaresi bulunan tek hekim imzalı rapor,
(7) Engelli Adaylar İçin: Resmi Kurumlardan alınmış “Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı” hakkında rapor,
(8) “Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosuna” göre belirlenecek ve puanlanacak belgeler ilgili federasyondan alınmış, müsabaka raporları eklenmiş ıslak imzalı ya da noter onaylı olmak zorundadır. Diğer kurumlarca verilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için Lütfen aşağıda yer alan Özel Yetenek Sınav Yönergesini okuyunuz:

>2017-2018 Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.<

>2017-2018 Akdeniz Üniversitesi Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu için tıklayınız.<

Spor Bilimleri Fakültesi İletişim:
Adres: Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
Dumlupınar Bulvarı - ANTALYA.
Telefon: 0242-2274535

Akdeniz Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Akdeniz Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<