Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
2017–2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


2017–2018 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ’ne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Bütün adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Adayların Fakültede ön kayıt yaptırmadan önce http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/ web adresinden müracaatlarını yapmaları gereklidir.

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAM VE KONTENJANLARÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİBaşvuru Koşulları

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. vatandaşı olmak
b) Adaylar, “2017 - (ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; YGS ham puan türlerinin en az birinden, (Engelli adaylar için 100; Milli 150; Alan180; Alandışı 200) ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.
c) 2007 ve sonrasında millî olan sporcular ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adaylar, kılavuzda ilan edilen millîlik kontenjanından değerlendirmeye tabi olurlar. Millî sporcular ilgili kontenjan için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar. İlgili, millîlik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava giren diğer adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır. Millî sporcuların millîlik belgeleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylı ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adayların elde etmiş oldukları belgeler ise ilgili Federasyon Başkanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
d) 2017-LYS’de, LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2016- LYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını ilişkin belgelerinin “Belge Kontrol ve Kesin Başvuru” esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.
e) Herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.
e) Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler.
f) Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar.

Ön Kayıt Tarihleri ve Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

On-linekayıtlar; http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/internet sayfasında 15 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların on-line kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. Başvuru Onay İşlemleri 28 – 30 Haziran 2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt onayına adayın kendisi gelmek zorundadır. Gelmeyen adayların On-line kayıtları geçersiz sayılacaktır. On-line kayıt esnasında her hangi bir aksaklık yaşanması hâlinde (0 442) 2314044 no.lu telefonu aranabilir veya durum (0 442) 2314288 no.lu faksa iletilebilir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

a) On-line kayıt sonrasında, Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasından alınan imzalı “Aday Başvuru Formu”nun çıktısı,
b) 2017 yılına ait YGS-P Sonuç Belgesi
c) T.C. Kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı (Fotokopisi tarafımızdan çekilip iade edilecektir).
d) Resmî veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur ifadesi bulunan sağlık raporu,
e) Millî kontenjana başvuran adayların, 01 Ocak 2007 tarihi ve sonrasında ilgili resmî kurumdan alınmış ve 2017 yılında onaylatılmış; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı millîlik belgesinin aslı ile başvuruda bulunmaları zorunludur. KKTC ve Yabancı uyruklu adayların millîlik belgeleri geçerli değildir.
f) Yukarıda belirtilen belgelerin doğru olmaması hâlinde, yanlış beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
Aday on-line olarak aldığı “Aday Başvuru Formu”nu ile yukarıda belirtilen diğer belgeleri Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasından aldığı Kayıt ofisine getirerek “Sınava Giriş Belgesi” teslim alacaktır. Aday sınava giriş belgesini ve fotoğraflı soğuk damgalı özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, pasaport) sınav boyunca yanında bulundurmak zorundadır.

ON-LİNE KAYIT / EVRAK TESLİMİ - KAYIT ONAYI, SINAV TARİHLERİ ve YERİ

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 15 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 On-line Kayıt (http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/) 28 – 30 Haziran 2017 Başvuru Onay İşlemleri (Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer
alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında yapılacaktır.)

SINAV PROGRAMI

1 - 4 Temmuz 2017 1. Aşama Sportif Beceri Koordinasyon Parkur Sınavı
5 Temmuz 2017 ARA
6 Temmuz 2017 2. Aşama Beceri-Koordinasyon Parkur Sınavı

Sınav; Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yoncalık Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.
Özel Yetenek Sınavına spor kıyafetleri ile girmek zorundadır.
Fotoğraflı özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.
Sınav Üst Kurulu önceden ilan etmek koşulu ile sınav yer, gün ve saatlerini belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.
Adaydan kaynaklanmayan aksamalarda (kronometrenin durması-durmaması, elektriklerin kesilmesi vb.) adaya takip eden bir saat içerisinde kullanmak üzere sınav üst kurul kararı ile bir hak daha verilebilir.
Adaylar sınava ilişkin itirazlarını, ilgili sınavın bitiminden sonraki iki saat içerisinde, Sınav Komisyonuna 250 TL yatırarak durumlarını anlatan bir dilekçeyle yapabilir.
İtirazında haklı olan adayın parası iade edilir. İtirazı geçersiz olan adayın parası iade edilmez.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 25240/ Erzurum
İletişim Tel :(0442) 231 4044 - Fax : (0442) 231 4288


Atatürk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri