Antalya Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Antalya Devlet Konservatuvarı Lisans Devresine Özel Yetenek ve Performans Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Önemle duyurulur.Ön Kayıt Tarihi Lisans Devresi için : 24 Temmuz- 04 Ağustos 2017
SINAV TARİHLERİ :14-18 Ağustos 2017


Ön Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Lisans Devresi için
1) Ön kayıt için, aday tarafından bizzat başvuru yapılması, Konservatuvardan temin edilecek matbu ön kayıt dilekçesinin doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şarttır.
2) Adayın bitirdiği lise seviyesindeki bir okuldan aldığı diplomanın ya da yeni tarihli bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
3) Adaya ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaportun aslı ve fotokopisi,
4) Adaya ait 2 (iki) adet yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
5) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri dışındaki liseleri bitiren adaylar için YGS sonuç belgesi,

NOT: Konservatuvarların hazırlık birimleri dışında ilgili sanat liselerini bitirenlerden en az 150 (Yüz elli) YGS puanı, diğer liseleri bitirenlerden en az 180 (Yüz seksen ) YGS puanı almış olmaları koşulu aranır.NOT:
1) Özel Yetenek Sınavları; Müzik Bölümü Lisans Programında iki aşamalı; Sahne Sanatları Bölümü Klasik Bale Anasanat Dalında iki aşamalı; Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalında üç aşamalı; Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dalındaki ise iki aşamalı olarak yapılacaktır.
2) Müzik Bölümü I.Aşama sınavı; Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi dışındaki okullardan başvuran adaylar içindir. Bu sınavda müziksel işitme ve müzik teorisi alanında seviye tespitine yönelik sorular sorulur.
3) Sınav Sonuçları 18 Ağustos 2017 tarihinde Konservatuvarımız web sayfasında ve Konservatuvarımız ilan panolarında duyurulacaktır.
4) Tamamlayıcı koşullar için Konservatuvarımız Lisans Devresi Özel Yetenek Sınav Yönergesinin okunması gereği vardır.
5) Bütün bölümlerin Özel Yetenek Giriş Sınavları ile ilgili müfredat bilgilerine, yönerge ve yönetmeliklere konservatuvar.akdeniz.edu.tr adresinden erişilebilir.

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
05-08 Eylül 2017

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
11-15 Eylül 2017

Kesin Kayıt Sırasında İstenen Belgeler
Lisans Devresi Giriş Sınavını Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:


(1) Kesin kayıt için, aday tarafından bizzat başvuru yapılması, Konservatuvardan temin edilecek matbu kesin kayıt dilekçesinin doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şarttır.
2) Adaya ait T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaportun aslı ve fotokopisi,
3) Adayın Lise Diplomasının ya da yeni tarihli bitirme belgesinin aslı,
4) Adayın bitirdiği okulundan alınan disiplin cezası almadığını gösteren belge,
5) Adli Sicil Kaydı,
6) Adaya ait 6 (altı) adet yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf,
7) Adaya ait İkametgâh Belgesi,
8) Adayın başvurduğu alanla ilgili sağlık yönünden elverişli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu

NOT :Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksikliği halinde kesin kayıt yapılmayacaktır.

Eğitim Öğretime Başlama Tarihi
Lisans Devresi :
(Akdeniz Üniversitesi Akademik Takvimine göre olacaktır)

Ön Kayıt Danışma Bürosu
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Kampüs/Antalya
Tel : (0242) 310 21 18 – 310 69 55
Fax : (0242) 310 21 24

Akdeniz Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Akdeniz Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<