Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN
AŞAĞIDA YER ALAN PROGRAMLARINA
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları ile Resim Bölümüne ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak öğrenci adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, önkayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sahne Sanatları Bölümü:

Önkayıt: 31 Temmuz - 04 Ağustos 2017
Sınavlar:
Oyunculuk Anasanat Dalı: 16-17-18 Ağustos 2017 - Saat:9.00
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı: 14-15 Ağustos 2017 - Saat:09.00


Resim Bölümü:

Önkayıt: 21-24 Ağustos 2017
Sınavlar:
1.Aşama: 25 Ağustos 2017
2.Aşama: 25 Ağustos 2017


SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

NOT: Sınav sonuçları Oyunculuk Anasanat Dalı için 18 Ağustos 2017’de Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı için 15 Ağustos 2017’de ilan edilecektir.


RESİM BÖLÜMÜ

NOT: Sınav sonuçları 26 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir. Resim Bölümünün sınavları Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesinde yapılacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

1-2017- YGS’ye giren adaylardan;
a) Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan 2017-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 180 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,
b) Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına; başvuracak adaylardan 2017-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 200 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,
2-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
3-Fotoğraf; 4,5x6 cm.boyutunda 2 adet (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır, fotoğraflarda renkli fotokopi kabul edilmez).
4-Sağlık Raporu; Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına; başvuracak adayların fiziksel ve ruhsal kusuru olmadığını belirtir sağlık raporu (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar geçerlidir).
5-Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına; başvuran adayların 25 yaĢından gün almamış olmaları gerekmektedir.
6-Mezuniyet Belgesi;
a)Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına; Lise Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
b)Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Resim bölümünden mezun olan adayların diplomasının aslı veya onaylı örneği (Diğer lise çıkışlılardan diploma örneği istenmemektedir).
7- Belgelerin tamam olması koşulu ile ön kayıt işlemleri adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir.
8- Yurtdışı öğrenci kontenjanı başvuruları için “Uludağ Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Kılavuzu” ndaki başvuru belgeleri istenecektir.

POSTA İLE ÖNKAYIT YAPILMAMAKTADIR.

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim

Dekanlık
Şükrü Çavuş Mah. Su Deposu Cad. No. 29 Mudanya / Bursa
Telefon
0 224 5431015
Faks
0 224 5431080
Resim Bölümü
Uludağ Üniversitesi, Merkez Kampüsü Görükle / Bursa
Telefon
0 224 2940898

Uludağ Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri