Adnan Menderes Üniversitesi BESYO 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU
2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNA ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

BAŞVURU TARİHLERİ:

İnternet Başvuru:
29 Mayıs 2017
23 Haziran 2017

Başvuru Evraklarının Son Teslim Tarihi:
23 Haziran 2017


ÖZEL YETENEK SINAVLARININ BAŞLAMA TARİHİ
03 Temmuz 2017

KAYIT TARİHLERİ
Asil: 05-08 Eylül 2017
Yedek:11-13 Eylül 2017


GENEL ŞARTLAR:
1-Adayların tüm bölümlere (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük I.veII.öğretim, Rekreasyon I.ve II.öğretim, Spor Yöneticiliği I.ve II.öğretim) tercih edebilmeleri için YGS sınavı herhangi bir puan türünden en az 150 puan almak zorundadır.
2-Milli Sporcu kontenjanları toplam kontenjan içerisindedir. Milli sporcu kontenjanları için yeterli sayıda başvuru olmazsa milli sporcu kontenjanları diğer kontenjanlara aktarılır. Erkek milli kontenjanı dolmazsa, bayan milli adaylardan puan sıralamasına göre, bayan milli kontenjanı dolmazsa erkek milli adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Millî sporcuların sıralama sınavı diğer adayların sınavının bitiminde yapılacaktır.
3-Erkek Kontenjanının dolmadığı durumda bayan adaylardan puan sıralamasına göre, bayan kontenjanlarının dolmadığı durumda erkek adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
4- Bölüm tercihlerinde milli sporcuların kendileri için ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, sporcuların Millilik kategorilerine göre (A,B,C) yerleştirme ve Motorsal Testlerden aldıkları puana göre yapılır.. Eşitlik durumunda YGS puanı dikkate alınır.Olimpik branşlara öncelik verilir.
5-Sınav sonuçları yetenek sınavının bitiminde yetenek sınavı ham puanı olarak açıklanacak, kesin sonuçlar ÖSYM’nin OBP’nın açıklamasından sonra ilan edilecektir.
6-2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Aday Kabul Koşulları

1. T.C. ya da K K T C vatandaşı olmak,
2. 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). YGS-1. YGS-2. YGS-3. YGS-4. YGS-5. YGS-6 puan türlerinin (altı puan türünün en yükseği kullanılacaktır)
en az birinden 150 puan almış olmak.
3.Eğitim-Öğretim faaliyetlerine (ders, kamp, etkinlik vb.) katılmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Adaylar Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesinde (http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/) yer alan link aracılığı ile ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ile başvurusunu tamamlamak üzere kayıt bürosuna şahsen başvurmalıdır.

2-4.5 x 6 ebadında son üç ayda çekilmiş, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek şekilde, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf,
3- Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınabilir)

4- T.C. Kimlik No yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi yada pasaport (aslı ile karşılaştırılacaktır)
5- Milli sporcular için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan “milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce verilen A,B ve C milli sporcu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Milli sporcu adaylardan turnuvalara katılanlar, İçin Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmeli yürürlüğe girdikten sonra alınan belgeler kabul edilecektir. . (Sadece Futbol branşı için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Adayların başvuruları sırasında ilgili belgeyi kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. Milli Sporcu, millilik belgesini başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer adaylar gibi değerlendirilir.

ÖNEMLİ UYARI:
1-Eksik belge ile müracat alınmayacaktır.
2-Tercihler motorsal testler ve baranş sınavlarından sonra yapılacaktır. Sonradan program ve branş tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
3-Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılır.
4-Sınav düzenleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınavın zamanı ve süresi ile ilgili değişiklik yapabilir.

Adnan Menderes Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Adnan Menderes Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<