Çukurova Üniversitesi Resim- İş Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2017 – 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI


Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı bu yıl 05-06-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, sınava girdiklerinde henüz ÖSYM tarafından yapılan LYS sınav sonuçları açıklanmamış olacağından, Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının açıklanması için LYS sınav sonuçlarının ilan edilmesi beklenecektir. ÖSYM tarafından açıklanan LYS sonuçları sonrası, adayların Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP) ÖSYM’den alınarak, Özel Yetenek Sınavından aldıkları puanlarla birlikte, 2017 ÖSYS
kılavuzunda belirtilen formülasyona tabi tutulup, kesin sonuçlar elde edilerek ilan edilecektir.

Ön Kayıt: 20-21-22-23-28-29 Haziran 2017 tarihlerinde (6 Gün)

 Ön kayıtlar için 2017 YGS sonucunda, tüm adaylardan puan türlerinin birinden en az 220 veya daha fazla YGS puanı almak koşulu aranır.
 Engelli öğrencilerden Ön Kayıt yapabilmesi için 2017 YGS puanlarından birinden en az 140 veya daha fazla YGS puanı almak koşulu aranır. Ancak engel durumlarını (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekir.

ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- 2017 YGS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve fotokopisi,
2- 2 adet, son 6 (altı) ay içerisinde, önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.
3- Adayların mezun olduğu alanı belirtir diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi.
4- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

Not: Ön Kayıt adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Postayla kayıt kabul edilmeyecektir.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

— Ön kayıt yaptıran adaylar 04 Temmuz 2017 Salı günü saat 12.00’de Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası önünde ilan edilecek olan listelerden sınav salonlarını öğrenebilirler.
— İlan edilen programa göre adayların belirtilen saatte ve salonda hazır bulunmaları gerekir. Adayların sınava giriş belgelerini ve fotoğraflı kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, vb.) yanlarında getirmeleri ve görevlilere göstermeleri zorunludur.
— Fotoğraflı özel kimlik kartı olmayan veya kimlik kartından kuşku duyulan (yıpranma, silinme, fotoğrafın adaya benzememesi vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ :

05 Temmuz 2017- Çarşamba
I. Aşama Sınavı
 Desen Sınavı
Saat: 10.00 -12.00 (Sabah)
Saat: 13.00-15.00 (Öğleden Sonra)
06 Temmuz 2017 Perşembe I. Aşama Desen Sınavı Değerlendirme Sonuç İlanı
07 Temmuz 2017 Cuma

II. Aşama Sınavı

 Çizim ve Kompozisyon Sınavı
Saat: 10.00 -11.30
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Puanları açıklandıktan sonra
 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının İlan Edilmesi

* Not: Başvuru sayısına göre yukarıda belirtilen sınav saat ve gruplarında değişiklik yapılabilir.

I. AŞAMA : DESEN SINAVI:

Desen Sınavı: Bu sınavda adayın, görme becerisi, algılama düzeyi ve doğru çizebilme yeteneği ölçülür.
 Bu sınav tek bölümden oluşan bir sınavdır ve 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden, 50 ve üstü alan adaylar II. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.

II. AŞAMA : ÇİZİM ve KOMPOZİSYON SINAVI:

Çizim ve kompozisyon sınavında adaylardan, verilecek problem bağlamında sınav salonunda içerisinde nesneler ve/veya modellerin bulunduğu bir mekândan çizgi, leke, doku vb. gibi sanatsal elemanlarla bir kompozisyon oluşturmaları istenir.

DEĞERLENDİRME:

I. ve II. Aşama sınav puanları toplamının % 50’si Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) oluşturur. Adayların Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) Puanları açıklandıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınacak Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP), ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzunda açıklanan formülasyona tabi tutularak yerleştirmeye esas olan puanları hesaplanır. Hesaplama sonunda adaylar en yüksek Yerleştirme Puanı’ndan başlamak üzere sıralanacak ve ilk kırk (40) aday asıl, ikinci aşama sınavına giren geri kalan aday (ilk kırk adayın dışında kalan) yedek aday olarak belirlenecektir. Yerleştirme puanı, ÖSYM’nin 2017 Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

KAZANANLARIN KESİN KAYITLARI:

Sınavı kazanan adaylar, kesin kayıtlarını Çukurova Üniversitesi 2017–2018 Eğitim- Öğretim Yılı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından açıklanacak Akademik Takvimde belirtilen tarihte 1 (bir) gün
süreyle yaptıracaklardır. Kesin kayıtlarını yukarıdaki süre içerisinde yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar kayıt hakkı kazanır.

Yedek Adaylar: Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından açıklanacak Akademik Takvimde belirtilen kesin kayıt tarihi mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar yedek aday kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanır. Belirtilen tarihin mesai saati bitiminden (Saat:16.45) sonra 1. Sıradan başlamak üzere yedek adaylar; kayıt sıralarını Ç.Ü. Rektörlük Öğrenci İşlerinden kendileri takip edeceklerdir. Bu konuda sorumluluk aday öğrenciye aittir.

ADAYLARDAN SINAV İÇİN İSTENEN MALZEMELER:

 Bir (1) Adet 50x70 cm. boyutlarında duralit-kontrplak- mukavva v.b. sert altlık (I. ve II.
Aşama Sınavı için)
 Kurşun kalem, silgi, açacak, kıskaç.( I. ve II. Aşama Sınavları için)

NOT:
1- Üniversitemizde Yabancı Dil İngilizcedir. Bölümümüze kesin kayıt yaptıran öğrenciler 1. yıl okunmakta olan Yabancı Dil dersini İngilizce alacaklardır.
2- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yıl Lisans programı ortaktır. 1. yılsonunda öğrenciler Resim, Heykel, Grafik Anasanat Atölyelerine “Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Anasanat Atölyelerinin Seçimine ve Değişimine İlişkin Yönerge” sine bağlı olarak (başarı ve tercih sıralaması dikkate alınarak) Bölüm Kurulu Kararı ile yerleştirilirler.
1.yıl öğrencilerine duyurusu yapılan yönergeye göre; öğrenciler, 1.yılsonunda yapılacak olan bu dağılıma uymakla yükümlüdür.
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri