Anadolu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


EĞİTİM FAKÜLTESİNE


ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına 2017‒2018 öğretim yılı için “Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı” ile YGS sınavından herhangi bir puan türünden 200 taban puan almak koşuluyla 55 öğrenci alınacaktır.

Önemli Tarihler:

Ön kayıt Tarihi: 26‒27 Temmuz 2017 (Online)


Yetenek Sınavı Tarihi: 02 Ağustos 2017


Yetenek Sınavı Sonuçları (Asıl ve 1. Yedeklerin) İlan Tarihi: 04 Ağustos 2017


Yetenek Sınavı Asıl Aday Kayıt Tarihi: 07‒11 Ağustos 2017


1. Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi: 14‒15 Ağustos 2017


2.Yedek Aday İlan Tarihi: 16 Ağustos 2017


2. Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi: 17‒18 Ağustos 2017


3. Yedek Aday İlan Tarihi: 21 Ağustos 2017


3. Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi 22‒23 Ağustos 2017


2017‒2018 Eğitim‒öğretim yılı önkayıt başvuruları yukarıda belirtilen tarihlerde ozelyetenek.anadolu.edu.tr/efgse İnternet adresinden yapılacaktır. Adaylar, online başvuru sırasında ara yüzde açık bir şekilde görülen sınav kılavuzu linkine tıklayıp “SINAV KILAVUZU PDF” belgesini bilgisayarına indirip okuyabilecektir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programını kazanan adayların kesin kayıt işlemleri, “Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi” tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde “YEDEK ADAY” listesi açıklanacaktır. Yedek adayların kesin kayıtları ise mesai saatlerinde ve yedek listedeki başarı sırasına göre yukarıda açıklanan tarihler arasında ve birer gün ek süre verilerek yine “Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi” tarafından yapılacaktır.

Önkayıt ve Başvuru Koşulları

• Adaylardan “Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavı” için herhangi bir ücret alınmayacaktır.


• Adaylar, kayıtlarını belirtilen tarihler arasında İnternet üzerinden ozelyetenek.anadolu.edu.tr/efgse web adresinden yapacaklardır. web adresinden indirilecek kayıt çıktı belgesi, “Sınav Giriş Belgesi” olarak kabul edilecektir.


• Sınava girecek adaylar, yanlarında Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport gibi kimlik belgelerinden birini bulundurmak zorundadır.


• Adayların YGS puan türlerinin en az birinden 200 veya üzeri puan almaları gerekmektedir.


• Engelli öğrenciler, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile birlikte başvurmaları hâlinde kendi aralarında yapılacak ayrı bir “Özel Yetenek Sınavı”na alınacaklardır. ÖSYM 2017 Kılavuzu ve YÖK’ün “Özel Yetenek Sınavına Başvuracak Engelli Öğrenciler Hakkında” yazısında belirtildiği gibi engelliler, ilgili yıldaki YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olduğunda Resimiş öğretmenliği yetenek sınavına başvurabilirler. 55 asıl kontenjanın 5’i engelliler için ayrılmıştır. Ancak yeterli engelli başvurusu olmadığı veya 5 kişilik kontenjan dolmadığı takdirde diğer adaylara aktarılacaktır.

Sınav Yeri


Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikleridir.

Sınav Tarihi ve Saati


02 Ağustos 2017 Çarşamba, Saat: 10:00 ‒ 12:00

Sınava Gelirken Getirilecek Malzeme ve Belgeler


• Sınava Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport gibi, Engelliler için ayrıca “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”),


• Yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi,


• Kalem açacağı.

Sınavda Uygulanacak Kurallar


• Sınavlar “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu” tarafından belirlenen yerde, tarihte ve saatte yapılır. Adaylar, sınav sorumlularının sınava dair usul ve esaslara ilişkin uyarılarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür.


• Sınava başlamadan önce Gözetmenler tarafından adayların Sınava Giriş Belgelerinin ve Özel Kimlik Belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremez.


• Sınavın başlangıcında adaylar, sınav kâğıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan kısmı doldurur. Salon Başkanının gözetiminde kimlik bilgileri hanesi kapatılarak yapıştırılır. Adaylar, mürekkepli kalemle salon yoklama listesini imzalar.


• Sınav kâğıtlarına soruda istenenlerin dışında yazılacak, çizilecek her türlü yazı, rakam, çizgi, işaret vb. sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.


• Sınava geç gelen adaylar, ilk 15 dakikadan sonra salona alınmaz.


• Adayların birbiriyle ve görevlilerle konuşmaları yasaktır.


• Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek, sınav sırasında sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip-içmek yasaktır.

Sınavın Uygulanması

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği “Özel Yetenek Sınavı”, aynı kâğıt yüzeyi


üzerinde, hem gözleme hem de hayal gücüne bağlı olarak tek oturumda gerçekleştirilecek desen sınavıdır.

• Sınav sorusu, sınav başlamadan 30 dakika önce Sınav Jürisi tarafından hazırlanacaktır.


• Sınav süresi 120 dakika olup sınav süresince ara verilmeyecektir.


• Adaylar sınavın ilk 30 dakikasında ve sınav bitimine 10 dakika kala sınav salonundan dışarı


çıkarılmayacaktır.


• “Özel Yetenek Sınavı”nda 50×70 cm boyutunda tek sınav kağıdı kullanılacaktır.


• Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacaktır.


• Sınav kâğıdı yatay veya dikey kullanılabilecektir.


• Sınav için kullanılacak kâğıt, aşağıdaki gibi olacaktır.

Sınavdan Önce Yapılması Gerekenler


• Adaylar sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ üst köşeye;


adlarını, soyadlarını, sınav tarihini, TC kimlik ve aday numaralarını yazacaklardır.


• Sınava Giriş Belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda Sınav


Salon Görevlileri gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.

Sınavdan Sonra Yapılması Gerekenler


• Sinav bitiminde salon sorumluları tarafından kimlik denetimi yapılacak ve adayların imzaları


kontrol edilecektir. Sınav kağıtları daha sonra görevliler tarafından Sınav Yürütme Komisyonu


Başkanlığına teslim edilecektir.

Sınavın Değerlendirilmesi


• Değerlendirme, adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel


ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte ölçmeyi amaçlar.


• “Özel Yetenek Sınavı”nda değerlendirme, aşağıdaki “Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeği”


kullanılarak yapılacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeği


• Ölçekte görüldüğü gibi her bir ölçütten alınabilecek en yüksek puan 20’dir, dolayısıyla sınavda


alınabilecek en yüksek puan 100’dür.


• Sınav Jürisi, değerlendirme ölçütleri doğrultusunda 100 puan üzerinden sınav çalışmalarını


değerlendirir. Böylece adayların “Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)” belirlenir.

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi

“Özel Yetenek Sınavı”na girmeyen ve bu sınavdan 50 puanı geçemeyen adayların YGS puanları


dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı tutulur. Sınavda belirlenmiş olan ÖYSP puanı, ÖYSP


standart puanını hesaplama formülüne göre hesaplanarak, adayın ÖYSP standart puanı bulunur.


“Bölüm ve Anasanat Dallarına Yerleştirmeye Esas Olan Puan Hesaplamaları”na göre başarı notu hesaplanır. Asıl ve yedek listeler oluşturulur ve öncelikle 55 asıl, 110 yedeği içeren listeler ilan edilir.

Asıl adaylarla kontenjan dolmadığı taktirde, en fazla 3 yedek listesi ilan edilecektir. Asıl adayların


kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri, bu


Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır.

Adayların Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Esas Olan Puan Hesaplamaları

1) Uygulamada alınan puan, aday öğrencinin “ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP)”dır.


2) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP), ÖSYM’nin İnternet adresinden 2017 LYS


sonuçları kısmından, Üniversite tarafından temin edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir.).

3) Değerlendirmede bu puan (ÖYSP) “2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)


Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alan “Eğitim Programları Adayın numarası Konuya Uygunluk Oran-Orantı Çizgi Değerleri Denge Kompozisyon Bütünlüğü Toplam


20 20 20 20 20 100


Dışındaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar” başlıkları altında verilen esaslar


çerçevesinde ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)’na dönüştürülür.

4) Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belirli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır:

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),


b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),


c) 2017 YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü).

5) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekmektedir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce


ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için


aşağıdaki formül kullanılarak “ÖYSP Standart Puanı” hesaplanacaktır.


ÖYSP Standart Puanı = 10×


Adayın ÖYSP Puanı − ÖYSP Puanı Dağılımının Ortalaması


ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması + 50


Böylece her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) elde edilecektir. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması ise 10’dur.

6) Yerleştirmeye esas olacak puan “(Yerleştirme Puanı=YP)” aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim‒Müzik alanından geliyorsa;


YP = (1,17 × ÖYSP-SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 × YGS-P) + (0,03 × OBP)


b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;


YP = (1,17 × ÖYSP-SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 × YGS-P)

7) 2016-ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya “Özel Yetenek Sınavı” sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların “Ortaöğretim Başarı Puanları”na uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır.

2016-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır.

8) Adaylar “YP (Yerleştirme Puanı)” puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere en aza doğru sıraya konularak kontenjan sayısı kadar aday “BAŞARILI” ibaresiyle “ASIL” aday öğrenci olarak ilan edilecektir.


9) Adayların “Yerleştirme Puanları (YP)” nın eşit olması hâlinde “Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)” yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.


10) “Sınav Sonuç Listeleri” Dekanlık tarafından duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin panolardan ilan edilecektir. Ayrıca İnternet aracılığıyla Anadolu Üniversitesi web sayfasında (anadolu.edu.tr) duyurulacaktır. Duyurulan sınav sonuçları, “KESİN SONUÇ” olarak kabul edilecektir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler


• Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı,


• Son altı ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 12 adet fotoğraf


(4,5×6,0 cm boyutunda),


• Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Beyanı.

Önemli Açıklama


Adaylar “Özel Yetenek Sınavları” süresince ve sonrasında yapılan duyuruları, web sayfasından (anadolu.edu.tr) takip etmekle yükümlüdür.

Anadolu Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü - Fulya ERDAL, Ziya Murat KARA - 0222 335 05 80 / 3528


Telefon (Santral) 0222 335 05 80


Telefon (Direkt Hat) 0222 335 05 79


Faks 0222 335 05 73


Web -


E-Posta egtdekanlik@anadolu.edu.tr


egtfak@anadolu.edu.tr


Adres Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR