Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE
ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


Spor Bilimleri Fakültesine 2017‒2018 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayı ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü: 40 (20 bayan, 20 erkek)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: 40 (20 bayan, 20 erkek)
Rekreasyon Bölümü: 50 (25 bayan, 25 erkek)

Başvuru Tarihi ve Yeri

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen veya İnternet aracılığıyla (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) yapabileceklerdir. Özel Yetenek Sınavına ilişkin uygulama takvimi aşağıda verilmektedir.

Önkayıt Tarihleri : 05‒09 Haziran 2017
Özel Yetenek Sınavı : 20‒21 Temmuz 2017
Sınav Sonuçlarının İlanı : 31 Temmuz 2017 Saat:18:00


İletişim Adresi : http://sbfsinav.anadolu.edu.tr

Başvuru Taban Puanları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 200,00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 225,00
Rekreasyon Bölümü 200,00

Not: İlgili bölümlere başvuru için gerekli asgari puanın, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” 2017 sınavının herhangi bir puan türünden alınmış olması yeterlidir. Asgari başvuru için gerekli puanlara “Ortaöğretim Başarı Puanı” eklenmemiş olacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu, başvuru sırasında ya da web sayfası üzerinden temin edilebilecektir.),
2) 2017 YGS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den Fakülte Dekanlığı tarafından alınacaktır.),
3) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.),
4) Adayların “Ortaöğretim Başarı Puanı” (ÖSYM’den Fakülte Dekanlığı tarafından temin edilecektir.),
5) Adayların “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde ve öğrenim görmesinde
sakınca yoktur.” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.),
6) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümü tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler,
7) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler,
8) Rekreasyon Bölümüne başvuracak adayların Rekreasyon Bölümü tarafından istenen Rekreatif Özgeçmişine ilişkin belgeler,

Özel Yetenek Sınavı

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 öğretim yılı “Özel Yetenek Sınavı”nda adaylar, 30 m “Koşu Testi”ne tabii tutulacaktır.

Adayların sınava girmeden önce ilgili Komisyona öğrenci seçme ve yerleştirme belgelerini ve hususi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı/TC. Kimlik Kartı/Ehliyet/Pasaport) ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgeleri ibraz etmeyen aday sınava alınmayacaktır. Sınav, 20‒21 Temmuz 2017 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm salonunda yapılacaktır. Sınavın yapılacağı alan, tartan zemine sahiptir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Belgesi

 1-250 arasında olan adaylar 20 Temmuz 2017 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,
 251-528 arasında olan adaylar 21 Temmuz 2017 tarihinde 10: 00 ‒ 18: 00 saatleri arasında sınava tabii tutulacaktır.

05‒09 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuru yapan adayların dışında hiçbir aday sınava alınmayacak
ve yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

Test 30 m’lik düz ve doğrusal bir koşu parkurunda yapılacak ve elektronik bir kronometreyle kayıt altına alınacaktır. Aday, testin başlangıç çizgisinin 1 m gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, çizgiyi geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirecek ve hazır olduğunda koşuya başlayacaktır. Aday, bitiş çizgisini ayakta geçerek elektronik kapıyı kesecek ve kronometreyi durdurarak koşuyu bitirecektir. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz sayılacaktır. Her bir adaya iki hak verilecek, iki denemeden en iyi koşu derecesinin karşılık geldiği süre 10,00‒0,00 puan arasında değerlendirmeye alınacak ilk hakkında tam puan alan aday
ikinci hakkını kullanamayacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: Adayın “Özel Yetenek Sınavı”ndan aldığı puan; Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvuran adayların SÖP, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü için başvuran adayların ÖSYP puanına eklenecektir.

Teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde skoru belirlenemeyen adaylara “Sınav Komisyonu” kararıyla bir hak daha verilecektir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda aday bir hakkını kullanmış kabul edilecek ve koşu zaman kaydedilmeyecektir. Her iki hakkında da hata yapan adaylara sınavdan sıfır puan verilecektir.

2016-ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların “Ortaöğretim Başarı Puanları” ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır. 2016-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkıyla meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar “Yerleştirme Puanları (YP)”na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır.

Yedek adayların kesin kayıtları, belirtilen tarihlerde mesai saatlerinde (08:30‒18:00) yapılacaktır. Yedek adaylar http://sbfsinav.anadolu.edu.tr web sitesinde, aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi duyuru panosunda da ilan edilecektir. Bu nedenle yedek adayların kesin kayıtlarını, gerekli belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde mesai saatlerinde (08:30‒18:00) şahsen yaptırmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından posta veya telefon yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017 Özel Yetenek Sınavı; önkayıt tarihleri, başvuru koşulları ve yöntemleri, gerekli belgeler, sınav tarihi, yeri ve yöntemine ilişkin bilgiler, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı gibi tüm ayrıntılar İnternet sayfasında (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr/) yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu”nda yer almaktadır. Bilgi için 0222 3213550 (10 hat)/6711­6729 numaralı telefonlara başvurulabilir.

Anadolu Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri