Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEK OKULUNA
ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


Engelliler Entegre Yüksekokuluna 2017‒2018 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda
öğrenci alınacaktır.

Program Kontenjan
Grafik Lisans Programı 11
Seramik Lisans Programı 11

Önkayıt Tarihi ve Yeri
Önkayıtlar 12‒14 Haziran 2017 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Yunus Emre Kampüsü-ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.

Yetenek Sınavları
15‒16 Haziran 2017 tarihinde yapılacaktır.

Önkayıt Koşulları
• Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olmak ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olmak,
• Önkayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 100,000 ve daha fazla puan almış olmak,
• Merkezi yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da önkayıt yaptırabilir,
• Adayların “Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP)” Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından ÖSYM’den temin edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir.).
• Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarılmış bulunanlar önkayıt yaptıramazlar.
• Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Önkayıt için Gerekli Belgeler
• Başvuru Dilekçesi (Dilekçe formu önkayıt sırasında Yüksekokul Müdürlüğünden verilecektir.),
• T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı örneği (Yüksekokul Müdürlüğü tarafından
onaylanacaktır.),
• 2017 YGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’den Yüksekokul Müdürlüğü tarafından temin
edilecektir.),
• Her iki kulakta da sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı
olduğuna dair sağlık raporu ve son iki yıl içinde alınmış safton odyogram,
• 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6,0 cm boyutunda),
• Aday öğrencinin özgeçmiş formu (Form, önkayıt sırasında Yüksekokul tarafından adaya doldurulmak
üzere verilecektir.).

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
• 2016 YGS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den Yüksekokul Müdürlüğü tarafından temin edilecektir.),
• Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,
• T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı örneği (Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.),
• İkametgah beyanı,
• Askerlik durumu ile ilgili beyanı,
• 12 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm boyutunda),
• Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler.

Kesin Kayıt Tarihi
14‒18 Ağustos 2017

Anadolu Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Anadolu Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri