Balıkesir Üniversitesi BESYO 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor
Yöneticiliği Lisans Programlarına; aşağıda belirtilen kontenjan, puan ve şartlara uygun adaylar arasından özel yetenek
sınavı ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alınacaktır.Bedensel Engelli öğrenci kontenjanı,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. Öğretim: 1 kadın 1 erkek,
Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim: 1 kadın 1 erkek; olmak üzere toplam 4'dür.

Önkayıt Tarihleri : 12-23 Haziran 2017
Sınav Tarihleri : 4-9 Temmuz 2017


Sınava yalnızca bedensel engelli adaylar başvuru yapabilir. İşitme, Görme ve zihinsel engelli olan adayların
başvuruları kabul edilmez.

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz programlarına başvurabilmek için adayların 2017-YGS’ ye girmiş
olmaları zorunludur.
a) Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve millî sporculardan 2017-YGS’de puan türüne
bakılmaksızın en az 150 puan ve daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir. (bakınız 19.sayfa
Değerlendirme 5. Madde “a bendi” )
b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın en az 210 puan ve
daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.
c) Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla;

2017-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 100 puan ve daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.
1. Sınav yeri, süresi, saati, sınav için getirilecek malzemeler, evrak ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler ön
kayıt sırasında adaylara duyurulacaktır.
2. Sınava herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler de girebilirler.

Ön kayıt İçin Gerekli Belgeler

Önkayıtlar Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Önkayıt Bürosu’nda yapılacaktır.
1- Başvuru formu (Ön kayıt esnasında verilecektir)
2- 2017 YGS sonuç belgesinin aslı ve 2016 yılına ait yerleştirme sonucu (genel yerleştirme, ek yerleştirme ve özel
yetenek sınavı yerleştirme) belgesinin aslı
3- 4.5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (sakalsız)
4- TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi
5- Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
6- Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Sağlık İzin Belgesi” ,
Bedensel engelli adaylar için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporu
7- Milli sporcu kontenjanlarına başvuracak adayların 2013 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış
olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin
aslı(Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) veya noterden tasdikli sureti.
8- Adaylar başvuru hizmet giderleri için 150 TL BAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Balıkesir Halk Bankası
Merkez Şubesi TR 03 0001 2009 2410 0006 0000 44 nolu hesaba yatıracaktır. (Banka dekontu üzerine veya açıklama
kısmına adayın TC kimlik numarası, adı soyadı ve “BESYO Özel Yetenek Sınavı Hizmet Gideri” ibaresi
mutlaka yazdırılmalıdır.)
9- Sınava girecek adayların “Spor Özgeçmiş” belgesi ibraz etmeleri durumunda ek puan almaya hak kazanacaklardır. Bu
belge Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyonlardan alınacak spor
özgeçmişine ait onaylı belgedir.
a) Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri
belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm sorumluluk adayın kendisine aittir.
Sonradan verilen veya eksik olan belgeler üzerinden hak iddia edemezler.
b) Özellikle Okullararası müsabakalar ile Amatör ve Altyapılardaki İl müsabakaları için ASKF veya GHSİM
alınacak onaylı belgeler.
c) Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. Okunamayan, anlaşılır olmayan ve üzerinde tahribat olan belgeler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. Sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte beyan
ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.
e) Bedensel engelli sporcular; Sınava gelirken yanlarında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca
onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren
belgeleri getirmeleri sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav sırasında resmi olarak belgelenemeyen
milli sporculuk durumu ya da sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.
Adaylar sporcu özgeçmiş belgesini ön kayıt esnasında vermek zorundadırlar. Spor özgeçmiş bilgileri
http://besyo.balikesir.edu.tr adresinde belirtilmiştir.
10- Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul edilmeyecektir.
Adayın ancak kendisi başvuruda bulunabilecektir.
11- 2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş
adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretim
programları için de uygulanacaktır.
a. 2016 ÖSYS’de Sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim önlisans programlarına
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
b. Halen kayıtlı adayların öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini
sunmaları zorunludur. Bu durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk
adayın kendisine aittir.

Önkayıt Tarihleri : 12-23 Haziran 2017

Sınav Tarihleri : 4-9 Temmuz 2017

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından 2017 ÖSYS Kılavuzunun 9. bölümündeki (Özel Yetenek Sınavı ile
Seçme Yöntemi) değerlendirme esaslarına ve 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
belirtilen hususlara uygun olarak puan sırasına göre belirlenecek ve BAUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
tarafından ilan edilecektir.

KAYITLAR
1. Asil adayların kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. (Mesai gün ve saatleri içinde)
2. Belirtilen kesin kayıt tarihinde kaydını yaptırmayan ya da kaydını yaptırıp da kaydını aldıran adayların yerine yedek
listeden “yedek liste kayıtları” yapılır. Yedek liste kayıtları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sırası ile ek
yerleştirme kayıtları yapılır.
Kayıtlarla ilgili her türlü ilan (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler gibi) Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulunun ilan panosundan, Yüksekokul ve Üniversitenin WEB sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir
bildirimde bulunulmaz.
3. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlar için ilan edilen süre içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri’ne
teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.
4. Süresi içinde her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve
hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU!>>

Balıkesir Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri