Atatürk Üniversitesi Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2017–2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


2017–2018 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Bütün adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Adayların Fakültede ön kayıt yaptırmadan önce http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/ web adresinden müracaatlarını yapmaları gereklidir.

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİADAY KABUL KOŞULLARI

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:

a) Başvuru Dilekçesi: Ön Kayıt sırasında matbu dilekçe, aday tarafından doldurulacaktır.
b) 2017-YGS Sonuç Belgesi: 2017 YGS belgesi çıktısı (Ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.
c) 2017-YGS sınavından 180 veya daha fazla YGS puanı alanlar Özel Yetenek Sınavı'na müracaat edebilirler. Engelli adaylar ise YGS puan türlerinden herhangi birinden 100 puan ve üzeri almak zorundadır. Engelli adayların, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli ve otizm spektrum bozukluğu alanlarından birinden engelli olduklarını belgelemeleri zorunludur.
d) Nüfus Cüzdanı: Adaylar; nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir. Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekileceğinden aday, fotoğraflı nüfus cüzdanını mutlaka yanında bulundurmalıdır.
e) Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu: Ön Kayıt sırasında verilecektir.
f) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekilerek hazırlanacak olan belge adayın kendisine verilecektir.
g) Adayların, ön kayıtları esnasında fotoğrafları çekileceğinden bizzat kendilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkaları tarafından veya posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ğ)YGS Sınavı ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu programlara başvurabilirler.
Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir.

SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ

Sınavlar, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde (şehir merkezinde), Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yapılacaktır.

a) Resim-iş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı sadece İmgesel Sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.
b) Sınav 07 Temmuz 2017 tarihinde sabah saat 08.30’da başlatılarak tek oturumda yapılacaktır. Adaylar, kayıt sırası göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Adayların saat 08.30 da sınav salonunun önünde hazır olmaları gerekmektedir. Sıra numaraları ve grup listeleri sınav salon girişine asılacaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak, daha sonra gelen adaylar ise sınava alınmayacaklardır. Ayrıca; sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmeyecektir.
c) Tek oturumda yapılacak olan İmgesel Sınavın süresi 120 dakika’dır.
c) Özel Yetenek Sınavı sürecince; Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme Kurulu tarafından aday sayısına göre sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
d) Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
e) Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

a) Sınav esnasında adayların kullanacakları 35x50 cm boyutlarındaki resim kâğıtları ve altlıklar fakültemiz görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır.
b) Adaylar Özel Yetenek Sınavı'na gelirken, yanlarında kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, kıskaç veya mandal bulundurmalıdırlar.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 25240/ Erzurum
İletişim Tel :(0442) 231 4044 - Fax : (0442) 231 4288


Atatürk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri