Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ
2017 - 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI


Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümlerinin Lisans Programına her yıl Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünce ilan edilen ve içeriğinde belirtilen kontenjan, puan ve şartlara uygun adaylar arasından Yetenek Sınavları ile öğrenci alınır. 2017-2018 Öğretim Yılında Fakültemiz bünyesinde eğitim-öğretim veren Resim Bölümüne 30, Baskı Sanatları Bölümüne 20 olmak üzere toplam 50 öğrenci alınacaktır. Bu sınavlar Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesi hükümlerince yapılır.

İnternet üzerinden Ön Kayıt İşlemleri.: 07 – 18 Ağustos 2017
Özel Yetenek Sınavı.: 22 Ağustos 2017
Sınav sonuçlarının açıklanması.(Asil ve yedek liste): 23 Ağustos 2017
Asil listeye göre kesin kayıtlar.: 24 Ağustos - 05 Eylül 2017


ÖN KAYIT KOŞULLARI

1- 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları tablosundaki ilgili alanlardan mezun olan adayların (bk. Sayfa 5, Tablo 1) YGS puan türlerinden en az birinden 150 puan ve üzeri almış olmaları gereklidir. İlgili alanlar dışındaki alanlardan mezun olan adayların da YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
2- Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da ön kayıt yaptırabilirler.
3- Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.
4- Başvurular internet web sayfası üzerinden yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden doldurulan ön kayıt formunda yapılan hatalardan aday sorumludur.
5- İnternetten ön kayıt yaptıran adaylar ön kayıt formunu doldurduktan sonra sınava gelirken doldurdukları ön kayıt formu ve sınava giriş belgesinin birer kopyasını getirmek zorundadırlar. Aksi halde hiçbir şekilde sınava alınmazlar.
6- Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR(Mental Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (Otizm, Spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, ilgili yıldaki YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Engelli öğrencilerden (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR(Mental Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (Otizm, Spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir sınav sonucuna göre değerlendirilerek yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtları yapılır. 6.Maddede açıklanan durumdaki adaylar iki uygulamalı sınavın ortalamasından 70 ve üzeri aldıkları takdirde başarılı kabul edilecektir. Bu adaylar kendi aralarında sıralanacak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Yetenek Sınavı Uygulama Esasları’nda ilan edilen sınav ve kayıt tarihleri tüm adaylar için geçerlidir.

ÖNEMLİ UYARILAR
1- İlan edilen süre dışında ve posta ile yetenek sınavına başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2- Kesin kayıt esnasında ise kesin kayıt için gerekli belgelerde belirtilen hususlar uygulanır. Kesin kayıt esnasında ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk adayın kendisine aittir.
3-Esasların ilan tarihinden sonra ÖSYM tarafından yapılacak değişiklikler sınav sistemine yansıtılacaktır.

SINAVLARDA GETİRİLECEK MALZEME VE BELGELER
1- Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.
2- Sınava Giriş Belgesi (İnternetten ön kayıt yapıldıktan sonra aday tarafından çıktısı alınacaktır)
3-Önkayıt Formu (İnternetten ön kayıt yapıldıktan sonra aday tarafından çıktısı alınacaktır)
4- Kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
5- Kıskaç ve mandal.
6- 50x70 cm boyutlarında kontrplak veya benzeri sert malzemeden altlık.

ÖNEMLİ NOKTALAR
1- Sınav Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.
2- Sınavlar sabah saat 09.00 da başlayacaktır. Adaylar sınavın yapılacağı binada sınav saatinden en geç yarım saat önce hazır bulunmalıdır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmayacak, geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.
3- Adayların nerede sınava alınacakları Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ilan edilecektir.
4- Adaylar, yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ile birlikte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME
 Değerlendirme, Canlı Modelden Desen ve İmgesel Desen uygulamaları esas alınarak yapılacaktır.
 Yerleştirmede 2017 ÖSYS kılavuzu 7. Maddesinde (Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi) belirtilen hesaplama yöntemi esas alınacaktır.
 İki sınav kağıdının not ortalaması başarı notunu belirleyecektir. Başarı notu 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri puandır. İki uygulamanın not ortalaması alındığında 50 puanın altında kalan adaylar sıralamaya alınmayacaktır.
 Her bölüm için asil liste ilan edilir. Puanı yüksek olan adaylar ilk tercihlerine, puanı daha düşük olan adaylar ikinci tercihlerine yerleştirilir. Bir tercih listesine yerleştirilen aday başka tercih listesinde yer alamaz. Yedekler için tek bir liste ilan edilir.

SINAV ve KAYIT TARİHLERİ

İnternet üzerinden Ön Kayıt İşlemleri.: 07 – 18 Ağustos 2017
Özel Yetenek Sınavı.: 22 Ağustos 2017
Sınav sonuçlarının açıklanması.(Asil ve yedek liste): 23 Ağustos 2017
Asil listeye göre kesin kayıtlar.: 24 Ağustos - 05 Eylül 2017
(*)Günlük kontenjan açığına göre yedek adayların açıklanması ve kesin kayıt.: 06 Eylül 2017’dan itibaren

(*)Kontenjanların dolmaması halinde, her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen yedek listesinde bulunan adaylardan sırası gelen adaylar 05 Eylül 2017 gününden başlayarak ilan edilir. Yedek Listeden kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, bölüm kontenjanı doluncaya veya yedek listede bulanan adaylar bitinceye kadar, her gün saat 17:30’da boş kontenjanlar için puan sıralamasına göre liste oluşturularak, İnternet sayfasında ve Güzel Sanatlar Fakültesi duyuru panosunda ilan edilir. Her bölüm için; yedek liste kesin kayıt işlemleri, her iş günü mesai saati sonuna kadar yapılır. Bir listeye yerleştirilen aday başka bir bölümde yedek listede yer alamaz.(*)Kesin Kayıtlar Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Adaylar yetenek sınavları ile ilgili takiplerini http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/guzel_sanatlar_fakultesi veya www.balikesir.edu.tr adreslerinden yapmaları gerekmektedir. İlanlarla ilgili okul yönetimi tarafından posta ya da telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir.
Ancak, 07 - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında internet üzerinden ön kayıt yaptırırken girilecek bilgiler ile ilgili danışma ihtiyacında (0226) 241 00 96-97 Dahili: 20-18 no’lu telefon numaralarına veya gsf@balikesir.edu.tr e-posta adresine başvurulabilir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Yetenek Sınavları sonucunda başarılı olan öğrenciler puan sıralamasına (en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanan listelere göre) ve kontenjana bağlı kalarak kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Yetenek Sınavı Puanlarının eşit olması durumunda YGS başarı notu yüksek olan aday üst sırada yer alır. Son puanlarda eşitlik varsa yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların bizzat kendileri veya hukuksal temsilcileri kayıt yaptırabilir. Kayıtlar ilan edilen süre içinde yapılır, süreyi geçirenler kesin kayıt haklarını kaybederler. Kontenjan açığı olduğunda, yedek aday listesinden en yüksek puandan başlamak üzere kesin kayıt yapılır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan (asil ve yedek) öğrencilerin listesi Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Adaylar sınav sonuçlarını ve kayıt sırasında yapılması gerekenleri bizzat kendileri takip ederler.

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıtların yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle başvurmak gereklidir.
1- 2017 YGS Sonuç belgesinin aslı,
2- Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,
3- Nüfus cüzdanının onaylı sureti, (TC Kimlik No belirtilerek )
4- İkametgah belgesi, (Yeni tarihli)
5- 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikle ilgili bir sakınca olmadığına dair belge,
6- 6 adet 4,5x6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
Kesin kayıtlar Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi’nde yapılacaktır.

ÖNEMLİ UYARILAR
1- Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dahil) ayrıca sınava alınmayacaklardır.
2- Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, ses kaydedici ya da naklediciler, mp3-CD çalar, saat fonksiyonu dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan tüm elektronik cihazlarla, silah ve silah benzeri objelerle sınava giremezler.
3- Yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve hakkında suç duyurusunda bulunulur.
4- Sınavları kazanan adayların, internet sitesinden doldurdukları başvuru dosyasındaki evraklarının incelenmesi sırasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan vb. durumların saptanması halinde, bu adayların sınavları ve sınav sonuçları iptal edilir. Kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz sayılır. Haklarında suç duyurusunda bulunulur.
5- Sınavları kazanan adayların, başvuru evraklarının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan istenir.
7- Sınavın yapılacağı binada sınava girecek adaylar ve sınav sorumluları dışında hiç kimsenin binaya girmesine izin verilmez.
8- Sınavın ilk 15 dakikasından sonra hiç kimse sınava alınmaz ve sınava belirtilen süre içerisinde geç gelen adaya ek süre verilmez.
9- ÖSYS Kılavuzunda belirtildiği gibi, sınava girecek adayın, yüzü kimlik tespiti sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Balıkesir Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Balıkesir Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<