Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYITLA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN ÖZEL YENETEK SINAVLARI YÖNERGESİ


SINAV TARİHİ: 21 AĞUSTOS 2017

I. ÖNKAYIT , KONTENJAN VE KESİN KAYIT

a) Ön kayıt
İlan edilen ön kayıt koşullarına uygun olarak, 2017 YGS puan türlerinden herhangi birinden en az 180 puan almış olan adayların, özel yetenek sınavı ön kayıtları 17-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi internet sitesinden bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Engelli öğrenciler, engelli olduklarının belgelemeleri şartıyla, YGS puan türünden herhangi birinden en az 100 puan ve üzeri alması yeterlidir.

b) Kontenjan
1- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı programı için 50 öğrenci alınacaktır.

c) Kesin Kayıt Tarihleri
Özel yetenek sınav sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıtlarını 23-24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde yaptıracaklardır.
Açık kalan kontenjanlar için 28-29 Ağustos/05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde kayıt yapılacaktır. Açık kalan kontenjan sayısı kadar yedek aday sıradan ilan edilecektir.

Sırası geldiğinde belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan yedek aday kayıt hakkını kaybetmiş sayılır. Açık kontenjanlar için verilen süre bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri kayıt yapılmayacaktır.

II. SINAV
a) Sınav Başlama Saati ve Yeri: Sınav başlama saati 10:00’ dur. Tüm adaylar sınav günü sabah saat 09:30’da, Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Binası önünde hazır bulunacaklardır.

* Aday sayısının çokluğuna göre, sınav yer ve saatlerinde, sınav komisyonunca uygun görülen değişiklikler yapılabilir. Olası değişiklikler adaylara bildirilecektir.

b) Sınav Salonları: Adayların hangi salonda sınava girecekleri, sınav günü sabahı Resim-İş Eğitimi Binası panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır. Belirtilen gün, yer ve saatte sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak, kesinlikle başka bir gün, yer, saat veya başka bir grupla sınava alınmayacaktır. Mazeretler geçerli değildir.

c) Adayların Sınava Giriş İçin Yanında Bulundurması Gerekli Belgeler: Sınava girecek adaylar sınavlar süresince, kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgeleri eksik olanlar sınava alınmayacaklardır.

d) Sınav Süresi: Sınav süresi 120 dk’ dır.

e) Sınavlarda Kullanılacak Araç ve Gereçler:
1- Kurşun Kalem,
2- Silgi,
3- Kıskaç,
4- Kalem Açacağı,
5- Kağıt ve Altlık (50x30 cm) (Dekanlıkça verilecektir).
Adaylar “Kağıt ve Altlık” dışındaki malzemelerini kendileri yanlarında getireceklerdir.

f) SINAVIN UYGULANMASI
Sınav; adayın görsel ve imgesel becerisini ölçme amacı ile canlı model ya da obje düzenlemesi şeklinde tek oturumda (120 dk) da yapılacaktır.

SINAV (120 Dk.)
Sınavın bu bölümünde adaylar; görme, gördüğünü aktarma becerisi ve imgesel gücünü sınama amacıyla, canlı bir model ya da obje düzenlenmesinden oluşan kompozisyonu, kendilerine verilen resim kağıdına kendilerine iletilen yönerge doğrultusunda çizeceklerdir.
Çalışma 120 dakika sürecek, canlı model kullanılması halinde her 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir.

Adaylara çalışmalarını yapmak üzere resim kâğıdı sınav görevlilerince dağıtılacaktır. Adaylar resim kâğıtlarının üzerinde bulunan bilgileri eksiksiz olarak tükenmez kalem ile dolduracak ve imza için ayrılan yeri imzalayacaklardır.

SINAV DİSİPLİNİ İLE İLGİLİ UYARILAR
 Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.
 Adayların, sınav esnasında, diğer adaylar ile konuşması, malzeme alış verişinde bulunması veya birbirlerinin çalışmaları hakkında yorum ve eleştirilerde bulunması kesinlikle yasaktır.
 Adaylar sınav süresince, modelin ara vermiş olduğu durumda dahi, sınav salonunu kesinlikle terk etmeyeceklerdir.
 Sınavlar sırasında, hiçbir görevli öğretim elemanının aday öğrencilerin çalışmalarıyla ilgilenmesi, eleştirmesi ya da düzeltme yapması kesinlikle yasaktır.
 Sınava giriş belgelerinden herhangi birisi eksik olanlar sınava alınmayacaklardır.

III. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- Adayların yaptıkları çalışmalar, jüri üyeleri tarafından 100 üzerinden değerlendirilecektir.
2- Adayın özel yetenek sınav puanı; 49 puan ve aşağısı olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Adayın elde etmiş olduğu bu puan, özel yetenek sınav puanını oluşturur.
4- Tüm adayların, jüriden aldıkları Özel Yetenek Sınav Puanları, Dekanlıkça oluşturulan Hesaplama Komisyonuna imza karşılığı teslim edilecektir.
5- Hesaplama Komisyonuna gönderilen Adayın Özel Yetenek Sınav Puanına, 2017 ÖSYS kılavuzunun ilgili sayfasında belirtilen, özel yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili yerleştirme puanı formülü uygulanacak ve elde edilen puana
göre, kontenjanda belirtilen sayıda aday kadar, en yüksek puan alandan başlamak üzere bir sıralama yapılacaktır.
6- Kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi tamamlanınca, değerlendirmeye girebilen adaylardan varsa kontenjan sayısı kadar yedek aday adı da listede ilan edilir.
7- Listeler, Dekanlıkça ilan edilmesi duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin, değerlendirme komisyon üyelerinin ad ve imzası olmadan Dekanlığın imzası ile açıklanır.
8- Sınav ilan edilen gün ve saatte gerçekleştirilir. Belirtilen gün ve saatte sınava girmeyen aday, kesinlikle başka bir grupla sınava alınmaz.

2017-2018 Özel Yetenek Sınav Esasları İçin Tıklayın!>>

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<