Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN,


2017-2018 Öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak bölümlerin kontenjanları, taban puanı, ön kayıt, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.BAŞVURU KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.
2. 2017 yılında YGS’ye girmiş olmak.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak tüm adaylar için YGS–1, 2, 3, 4, 5 ve 6 puan türlerinin birinden en az250,000 puan almak; milli sporcular için YGS–1, 2, 3, 4, 5 ve 6 puan türlerinin birinden en az 180,000 puan almak ve Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine başvuracak tüm adaylar için YGS–1, 2, 3, 4, 5 ve 6 puan türlerinin birinden en az 200,000 puan; milli sporcular için YGS–1, 2, 3, 4, 5 ve 6 puan türlerinin birinden en az 160,000 puan almak. Her üç bölüme de başvuracak engelli adaylar için, YGS puan türlerinin birinden en az 100.000 puan almak.
4. Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu (Heyet) raporu”nun durumlarını belgelemesi.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Başvuru için istenen belgeler ile detay bilgiler Özel Yetenek Sınav Kılavuzu'ndan öğrenilebilir.

>2017-2018 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.<

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER ve KAYIT YERİ
1. 2017 yılına ait YGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (İnternet çıktısı , http://www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.)
2. Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
3. 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
4. Aslı görülmek koşuluyla, fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
6. Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi seçmeleri iptal edilir.
7. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu. (Kesin kayıt sırasında sistemden doldurularak alınacaktır)
8. Kesin kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesinde şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.

NOTLAR
1. Yedek listeden veya ek kontenjan kayıt döneminde ilan edilecek boş kontenjanlar için kayıt hakkı kazanan adayların, Sağlık Kurulu Raporunu daha önceden alıp kesin kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtları yapılmaz. Bu durumda, yedek liste veya ek kontenjan kayıt listesinden sırası gelen ve tüm evrakları tamam olan adayın kesin kaydı yapılır.
2. Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin ayrıca, Lise Diplomalarını mezun oldukları liseden teslim aldıklarında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU-İLETİŞİM ADRESİ ve İRTİBAT NUMARALARI
Spor Bilimleri Fakültesi, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ Telefon: 0.258. 296 12 77 – İrtibat Tlf:0.258. 296 14 01 Web: http://pau.edu.tr/sbf

Pamukkale Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Pamukkale Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri