Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Özel Yetenek Giriş Sınavları Tarihleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN


2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar:
AÇIKLAMALAR / KOŞULLAR

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)
Ön Kayıt İçin İstenilen Belgeler:


• Başvuru Formu (Ön kayıt esnasında verilecektir.)
• Fotoğraf (2 adet) (4,5 x 6 cm ebadında) (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun yeni çekilmiş)
• Lise Diploması Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
• YGS Sonuç Belgesi (2 adet)
• Nüfus Cüzdanı Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)

Açıklamalar:
1) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
2) Müzik Öğretmenliği Bölümü için Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümünden mezun olan adaylardan YGS puan türlerinden en az birinden 190 ve üzeri puan, bunun dışındaki alanlardan
mezun olan adaylardan YGS puan türlerinden en az birinden 240 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranır.
3) Resim-İş Öğretmenliği Bölümü için Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Liselerin Sanat ve Tasarım alanlarından mezun olan adaylardan YGS puan türlerinden en az birinden 190 ve üzeri puan, bunun dışındaki
alanlardan mezun olan adaylardan YGS puan türlerinden en az birinden 240 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranır.
4) Asil adayların kesin kayıtları 05–06 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların ön kayıtları 07 Eylül 2017 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 08 Eylül
2017 tarihinde yapılarak boş kontenjanlar doldurulacaktır.
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 301 20 87-88-89-90-91-92-94-95-96

DEVLET KONSERVATUVARI (**)
Ön Kayıt İçin İstenilen Belgeler:


• Başvuru Formu (Konservatuvar web sitesinden temin edilebilir.)
• Fotoğraf (2 adet)
• YGS/DEYÖS Sonuç Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)

1. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları:

1) İlgili sanat dalının gerektirdiği aşağıda belirtilen fiziksel özellikleri/özel şartları taşımak:
• Kompozisyon Sanat Dalı için 30 yaş, diğer tüm sanat dalları için adayların en çok 25 yaşında olmak. Devlet Konservatuvarları lise mezunlarından öğrenime ara vermemiş olanlar için yaş sınırı
aranmamaktadır.
• Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine bağlı tüm Anasanat Dallarına uygun fiziki yapı ve müzikal duyuşa sahip olmak.
2) Konservatuvar Lise devresi mezunları hariç, Müzik ve Bale (Piyano, Arp, Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Fagot, Obua, Klarnet, Korno, Trombon, Trompet, Tuba, Vurma Çalgılar ve Bale
Dansçılığı Sanat Dalları) Bölümüne başvuracak adaylardan, ayrıca 3 üncü maddede yer alan fark dersi sınavlarından başarılı olma şartı aranır.
3) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve ilgili sınav içerikleri Konservatuvar web sayfasından duyurulacaktır.
4) Kesin kayıtlar 21–25 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.


Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 412 94 11

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (***)

1) Film Tasarımı Bölümüne bağlı “Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi”, “Canlandırma Film Tasarım ve Yönetimi”, “Film Tasarım ve Yazarlık” ile “Film Tasarım ve Yönetmenliği” programlarına merkezi sınav
(LYS puan türü ile TS–2) sonucuna göre öğrenci alınacaktır. Fotoğraf Bölümüne merkezi sınav sonucuna göre öğrenci alınacaktır. Diğer tüm bölümlere ön kayıt-özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
2) Ön kayıt işlemleri Fakültenin web sayfasından yapılacaktır.
3) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
4) Adayların özel yetenek sınavlarına katılabilmeleri için sahip olmaları gereken diğer şartlar ve gerekli belgeler (nüfus cüzdanı, YGS sonuç belgesi, adayın girmek istediği sınav programının adlarını tercih sırasına
göre işaretlediği başvuru formu) Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.
5) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.
6) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken belge ve malzemeler Fakültenin web sayfasından duyurulacaktır. Kimlik belgesi, ön kayıt formu ve YGS sonuç belgesi
bulunmayan adaylar sınava alınmaz.
7) Asil adayların kesin kayıtları 07–08 Eylül 2017 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları 11 Eylül 2017 tarihinden itibaren başarı sıralamaları doğrultusunda kontenjanlar
doluncaya kadar yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 412 90 08–09

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU (****)


3) Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim)
Ön Kayıt Başvuru Şartları:


• Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
• Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak
• Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adaylar için 190 ve üzeri puan almış olmak
• “Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu” nda belirtilen branşlardan herhangi birisinde “Sporcu Özgeçmiş Belgesi” ne sahip olmak

Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:

• Form Dilekçe (Yüksekokul web sayfasından (http://sbt.deu.edu.tr) çıktısı alınarak doldurulacaktır.)
• Fotoğraf (3 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)(Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve son 1 (bir) ay içinde çekilmiş vesikalık)
• Nüfus Cüzdanı Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
• Lise Diploması Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
• 2017 YGS Sonuç Belgesi
• Sporcu Özgeçmiş Belgesi
Başvuru belgelerinin bir dosya (şeffaf dosya) içinde sunulması gerekmektedir.

NOT: Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundaki uygulamalı derslerin yapısı nedeniyle engelli adayların öğrenim görmesi mümkün olmadığından yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların
başvuruları kabul edilmemektedir.

4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Başvuru Şartları:


• Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
• Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak
• Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adaylardan 2017 YGS puan türlerinden herhangi birinden en az 240 ve üzeri puan almış olmak
• Eğer adaylar “Sporcu Özgeçmiş Puanı” ndan faydalanmak istiyorlarsa gerekli belgeleri “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” veya aynı zamanda i lgili f ederasyonca onaylı olarak beyan
etmeleri zorunludur.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

• Form Dilekçe (Yüksekokul web sayfasından (http://sbt.deu.edu.tr) çıktısı alınarak doldurulacaktır.)
• Fotoğraf (3 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve son 1 (bir) ay içinde çekilmiş vesikalık)
• Nüfus Cüzdanı Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
• Lise Diploması Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
• 2017 YGS Sonuç Belgesi
• Sağlık Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge)
• Varsa, Sporcu Özgeçmiş Belgesi
• Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin aslı veya fotokopisi, en az üç yıllık lisanslı sporcu için, Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
“ Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “ Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
Başvuru belgelerinin bir dosya (şeffaf dosya) içinde sunulması gerekmektedir.

NOT: Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundaki uygulamalı derslerin yapısı nedeniyle engelli adayların öğrenim görmesi mümkün olmadığından yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların
başvuruları kabul edilmemektedir.

5) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 412 97 01-07

AÇIKLAMA:
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince özel yetenek sınavlarından ücret alınmayacaktır.
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylar (bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel engelli) ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları
(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar) bulunanlar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri kaydıyla YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olması halinde özel
yetenek sınavlarına kabul edilecektir.

MÜRACAATLAR İLGİLİ KURUMLARA YAPILACAKTIR. MEKTUPLA ÖN KAYIT YAPILMAZ. ADAYLAR ŞAHSEN BAŞVURARAK ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRLER.


Dokuz Eylül Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dokuz Eylül Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri