Pamukkale Üniversitesi 2017-2018 Özel Yetenek Giriş Sınavları Tarihleri

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN,


2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin Müzik Öğretmenliği ile Resim-İş Öğretmenliği lisans programlarına ön kayıt ve özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programların kontenjanları, taban puanı, ön kayıt, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- 2017 YGS’ye girmiş olmak.
3- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı için Liseler, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin resim, sanat (resim), alan/kol bölümlerinden mezun olan adayların, aynı alandaki eğitim programına başvuracak tüm adaylar için 2017 YGS puan türlerinin en az birinden 180.000 (Resim-İş Öğretmenliği Engelli Öğrenci 100.000) ve daha fazla puan almış olmak.
4- Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için Liseler, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin müzik, sanat (müzik) alan/kol bölümlerinden mezun olan adayların, aynı alandaki eğitim programına başvuracak tüm adaylar için 2017 YGS puan türlerinin en az birinden 180.000 (Müzik Öğretmenliği Engelli Öğrenci 100.000) ve daha fazla puan almış olmak.

NOT: : Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, Diploma, Nüfus Cüzdan fotokopisi ve 2017 LYS sonuç belgesini sistem üzerinden yükleyerek ön kaydınızı yapabilirsiniz. Sınav Giriş Belgesini ve nüfus cüzdanınızı sınav günü (24.07.2017) yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
Diğer hususlar; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilmiştir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet üzerinden doldurulacak Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu. (Sınav Giriş Belgesi olarak kullanılacaktır.)
2- 2017 LYS Sonuçları (YGS ve yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı.
3- Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi.(Aslı ile karşılaştırılacaktır.)
4- Lise diplomasının fotokopisi.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- 2017 LYS Sonuçları (YGS ve yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı.
2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
3- Aslı görülmek koşuluyla, fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- 6 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.
5- 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
6- Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu. (Kesin kayıt sırasında sistemden doldurularak alınacaktır)
7- Kesin kayıtlar, Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından ilan edilen yerde yapılacaktır.
8- Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin ayrıca, Lise Diplomalarını mezun oldukları liseden teslim aldıklarında, noter onaylı bir suretini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Pamukkale Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Pamukkale Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<