Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN


Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nın aşağıda belirtilen programlarına (Anasanat – Sanat Dallarına) 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılı için Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Ön Kayıt : 17 – 23 Temmuz 2017
Özel Yetenek Sınavı : 25 – 29 Temmuz 2017


KONTENJANLAR
Opera 10 +1
Tiyatro 15 +1
Türk Sanat Müziği 20 +1

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- 2017 yılı YGS puan türlerinin herhangi birinden Alan içi ( Güzel Sanatları Lisesi ve Konservatuvar
Lisesi ) en az 180, Alan dışı programlardan 200 ve daha yukarı puan almış olmak.
2- 4 yıl veya daha fazla süreli Yükseköğretim programını bitirmiş erkek adaylar için askerliğini yapmış
olmak.
3- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme
engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az
birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

1. Sınavlar iki aşamada yapılacak olup; 1. ve 2. Aşama Baraj Sınavı, 3. Aşama Kesin Kabul Sınavıdır.
2. Sınav şekli ve puanlama ile ilgili bilgiler Selçuk Üniversitesi ve Konservatuvarımızın resmi web sitesinde ilan
edilecek ve ön kayıt esnasında adaylara verilecektir.
Not: Orta öğretimlerini Konservatuvar veya Anadolu Güzel Sanatlar liselerinde tamamlayan aynı alanda
Konservatuvarımıza müracaat eden adaylar da 1. AĢama Sınavlarına (Baraj Sınavlarına) tabi
tutulacaklardır.

ÖN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLAR

1. Özel Yetenek Giriş Sınavları’na müracaatlar Konservatuvarımızın web sayfasından sanal ortamda
alınacaktır.
2. Adayların ön kayıt formlarında yer alacak fotoğraflarının son altı ay içerisinde çekilmiş olması ve yüzü
açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir.
(Fotoğraflarında yüzleri belirgin olmayan adayların müracaatları kabul edilmez.)
3. Aday, sınava gelirken sınav giriş belgesi çıktısı(sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar),
nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gelmelidir. (Engelli adayların, engelli olduklarını belirten
belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur.)
4. Ön kayıt yapan öğrenciler beyanlarını doğru yapmak zorundadırlar. Ön kayıtlar esnasında doğru
beyanda bulunmadığı anlaşılan adaylar için yasal işlem başlatılmakla birlikte, kesin kayıt hakkı da
tanınmayacaktır. (Adayın doğru beyanda bulunmaması halinde öğrenci mezuniyet aşamasında dahi olsa okuldan
atılır ve yasal işlem başlatılır.)
5. Ön kayıt sonrası program ve branş tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
6. Adaylar birden fazla programa müracaat edebilirler.
7. Adaylardan özel yetenek sınavı giriş ücreti alınmayacaktır.

ÖN KAYIT MÜRACAAT ŞEKLİ

Ön kayıt için başvuru, internet üzerinden alınacaktır. Adaylar, 17-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Selçuk Üniversitesi web sayfası ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı web sayfasında ilan edilen linkten ön
kayıt müracaatlarını gerçekleştireceklerdir.

ÖN KAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI, KESİN KAYIT VE YEDEK KAYIT TARİHLERİ

1- Ön Kayıt : 17 – 23 Temmuz 2017
2- Özel Yetenek Sınavı : 25 – 29 Temmuz 2017
3- Kesin Kayıt : Y.Ö.K Belirleyecek
4- Yedek Kayıt İlanı : (Bu ilan, kesin kayıt döneminde kontenjanlar dolmadığı takdirde,
Konservatuvar’ın web sayfasında yapılacaktır.)
5- Yedek Kayıt : Y.Ö.K Belirleyecek


Selçuk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<