Selçuk Üniversitesi GSF 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KOŞULLARI


Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için ön
kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Bu kılavuz Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavının yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında
izlenecek tüm kural ve hususları açıklamaktadır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler ve öğrenci kontenjanları
aşağıdaki gibidir.1.ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

1.1. T.C. vatandaşı olmak
1.2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin herhangi bir bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için liselerden mezun olan adayların
2017 YGS puanlarından en az birinden 200 puan almış olması gerekir.
1.3. Güzel Sanatlar Fakültesi (G.S.F.) Geleneksel Türk Sanatları, Seramik, Resim, Grafik, Heykel Bölümlerine öğrenci
alımları için ön kayıtlar, Fakültemizin web sayfasından (http://www.selcuk.edu.tr/guzel_sanatlar/tr) sanal ortamda
alınacaktır.
1.4. Ön kayıtlar 11 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olup 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
1.5. Sanal ortamda ön kayıt yapacak adayların, biyometrik* fotoğraf çektirerek sistemdeki müracaat formuna
yüklemeleri gerekmektedir. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvurunuzun doğrudan
iptal edilebileceğini veya sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çekildiği takdirde salon
başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini lütfen göz önünde
bulundurunuz. *Biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/
biyometrikfoto.aspx adresinden öğrenebilirsiniz.
1.6. Biyometrik fotoğrafını yukarıda belirtildiği gibi yüklemeyen adayın ön kaydı onaylanmayacaktır. Ön kaydı
onaylanmamış adayların belirtmiş oldukları cep telefonu numarasına ön kaydın onaylanmadığına dair mesaj
gönderilecektir. Kayıt durumunun kontrolü adayın kendi sorumluluğundadır.
1.7. Aday, sınava gelirken başvuru formu çıktısı, nüfus cüzdanı veya pasaport ile gelmelidir.
1.8. Adaylar Geleneksel Türk Sanatları, Seramik, Resim, Grafik, Heykel bölümlerinden 3 farklı bölüm tercihi
yapabileceklerdir. Grafik ve Resim Bölümünde 2. Öğrenim programı olduğundan 1. ve 2. Öğrenim ile birlikte farklı
2 bölümü daha tercih edebilir.
1.9. Ön kayıt yapan öğrenciler beyanlarını doğru yapmak zorundadırlar. Ön kayıtlar esnasında doğru beyanda
bulunmadığı anlaşılan adaylar için yasal işlem başlatılmakla birlikte, kesin kayıt hakkı da olmayacaktır. (Adayın
doğru beyanda bulunmaması halinde öğrenci mezuniyet aşamasında dahi olsa okuldan atılır ve yasal işlem
başlatılır)
1.10. Adaylar ön kayıt için herhangi bir ödeme yapmazlar.

2. ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, otizm) engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması
gerekmektedir. Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; engelli
öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan)
yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması uygun
görülmüştür.
2.2. Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan YGS’nin herhangi bir puan türünden
en az 100 puan almaları gerekmektedir.
2.3. Engelli adaylar için ayrıca kontenjan açılmayacaktır. Engelli adaylar da mevcut kontenjana dâhil edilecektir.

3. ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI

3.1. Engelli adayların ön kayıtları için doğrudan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna
(Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA) şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
3.2. Engelli adayların ön kayıt başvurularını 04-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında ve mesai saatleri arasında yukarıda
belirtilen adreste yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla ve web sitesi üzerinden yapılan online başvurular Engelli
aday kategorinde kabul edilmeyecektir.
3.3. Ön kayıt esnasında engelli adaylardan, 2017 YGS Sonuç Belgesi, Nüfus Cüzdanı veya Pasaport, 4 adet vesikalık
fotoğraf ve bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik
oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.
3.4. Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde
cepheden çekilmiş ve net olmalıdır. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
*Biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx
adresinden öğrenebilirsiniz.

4. ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI

4.1. Sınav Yürütme Komisyonu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyelerinden biri başkan üç üyeden
oluşmaktadır. Bu komisyon Güzel Sanatlar Fakültesi için yapılacak özel yetenek sınavının yapılması için jüri
üyelerinin oluşturulması, sınavın uygulanışı, değerlendirmesi yönteminin ve hesaplama sisteminin belirlenmesi ve
sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
4.2. Yetenek Sınavı Jürileri: Yetenek Sınavı Jürisi, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından seçilecek öğretim
elemanlarından oluşur.
4.3. Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Yeri: Özel Yetenek 1. Aşama Sınavı 25 Temmuz 2017 tarihinde, 2. Aşama Branş
Yerleştirme Sınavı ise 27 Temmuz 2017 tarihinde, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Yerleşkesinde bulunan
Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.

Özel Yetenek sınavı 1. Aşama sınavları aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.Özel Yetenek sınavı 2. Aşama Branş Yerleştirme Sınavları aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.4.4. Birinci Aşama Baraj Sınavı: Birinci Aşama Baraj Sınavı 4.3. maddede bulunan tablodaki tarih ve saatte yapılacaktır.
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü sınavı için aday öğrencilere 35 x 50 cm resim kağıdı verilirken, Resim, Grafik,
Seramik ve Heykel Bölümü aday öğrencilerine 50 x 70 cm resim kağıdı verilecektir. Sınav süreleri 90 dakikadır.
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü sınavında aday öğrenciler sınav esnasında ara vermeyeceklerdir. Resim, Grafik,
Seramik ve Heykel Bölümü aday öğrencileri modelden desen çizeceklerinden sadece modelin dinlenmesi için 45.
dakikada 5 dakika ara verilecektir. Bu sürede adaylar sınavlarına devam edeceklerdir. Resim, Grafik, Seramik ve
Heykel Bölümlerinin Birinci Aşama Sınavı ortak yapılacaktır.
4.5. İkinci Aşama Branş Yerleştirme Sınavı: 2. Aşama Branş Yerleştirme Sınavı 4.3. maddede bulunan tablodaki tarih ve
saatte yapılacaktır. 1. Aşama Baraj Sınavından başarılı olan adayların gireceği İkinci Aşama Branş Yerleştirme Sınavı,
bölümlere göre aşağıdaki şekilde yürütülecektir.
4.5.1. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için 90 dakikalık sınavda alanla ilgili yüzey tasarımı / çizim çalışması
yaptırılacaktır. Bu sınav için aday öğrencilere 35 x 50 cm resim kâğıdı verilecektir.
4.5.2. Grafik Bölümü için 40 dakikalık bu sınavda alanla ilgili Görsel Algı Testi uygulanacaktır. Bu sınav için aday
öğrencilere test kitapçığı verilerek sınav gerçekleştirilecektir.
4.5.3. Resim Bölümü için 90 dakikalık bu sınavda alanla ilgili imgesel çalışma yaptırılacaktır. Bu sınav için aday
öğrencilere 35 x 50 cm resim kâğıdı verilecektir.
4.5.4. Heykel Bölümü için 90 dakikalık bu sınavda alanla ilgili alan sınavı/imgesel çalışma yaptırılacaktır. Bu sınav
için aday öğrencilere 35 x 50 cm resim kâğıdı verilecektir.
4.5.5. Seramik Bölümü için 90 dakikalık bu sınavda alanla ilgili alan sınavı/imgesel çalışma yaptırılacaktır. Bu sınav
için aday öğrencilere 35 x 50 cm resim kâğıdı verilecektir.

5. ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

5.1. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve sınav giriş belgelerini
mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav giriş belgesini ve özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan aday
sınava alınmayacaktır.
5.2. Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az bir saat önce sınav binasına gelmeleri gerekmektedir.
5.3. Adayların aşağıdaki malzemeleri mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
2H, HB, B, 2B, 3B karakalem, normal silgi, hamur silgi, kalemtraş (en küçük boy maket bıçağı), bant, kâğıt kıskacı,
cetvel, pergel v.s. gereçler getirebilirler.
5.4. Adayların sınava girecekleri salonlar, 24.07.2017 tarihinde fakülte web sayfasında ve Selçuk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi girişinde ilan edilecektir. Adayların sınavın başlama saatinden önce sınav salonunu mutlaka
öğrenmeleri gerekmektedir.
5.5. Adaylar sınavlara resim kâğıdı, büyük boy maket bıçağı, çizim çantası, proje tüpü, büyük boy sırt ve el çantası ile
giremezler. Gerekli resim kâğıtları Fakülte idaresi tarafından mühürlü olarak sınav esnasında verilecektir.
5.6. Sınav başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde sınava gelen adaylar; ancak Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı
uygun gördüğü takdirde sınava alınabilirler. Sınava geç gelen adaylar sınava alınsalar dahi bu adaylara ek süre
verilmez. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakikadan sonra gelen adaylar sınava kesinlikle alınmayacaklardır.

6. SINAV ESNASINDA ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılacak ve
haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
6.1. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
6.2. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, adaylar oturtuldukları yeri değiştiremezler,
yerlerinden ayrılamazlar ve salonda bulunan diğer adayların sınav kâğıtlarına bakamazlar.
6.3. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak yasaktır.
6.4. Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranışlarda bulunan adaylar güvenlik görevlileri
vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
6.5. Adaylar, sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak aday numaralarını, ad ve
soyadlarını yazdıktan sonra imza atacaklardır. Salon başkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru yazılıp
yazılmadığını kontrol edecek, sınav kâğıtlarının bu kısmını yapıştırma işlemini ise sınavın bitiminde yapacaktır.
Öğrenciler bu işleme refakat etmelidirler. Mühürlü olan resim kâğıdının bu kısmı; sınava giren tüm adayların sınav
kağıtları Özel Yetenek Sınav Jürisi tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse tarafından
açılmayacaktır.
6.6. Adaylar sınav salonlarına girerken yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı, kesici, delici, patlayıcı silahlar, çizim
çantası, büyük boy sırt, el çantası vs. bulunduramazlar.

Selçuk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<