Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KOŞULLARI


S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği
Eğitim Programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında aşağıdaki şartlara uygun olarak belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek
Giriş Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

A) KONTENJANLAR


 Engelli (Ortopedik) ve Milli sporcu kontenjanı toplam kontenjan içerisindedir.
 Engelli (Ortopedik) Kontenjanına müracaat edeceklerin herhangi bir spor branşında, en az iki yıl lisanslı sporcu
olmaları gerekir.

B) ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ

Ön Kayıt : 03 – 07 Temmuz 2017
Sınav : 17 – 21 Temmuz 2017

Kesin Kayıt : ÖSYM tarafından 2017 Tercih Kılavuzu yayınlandığında ilan edilecektir.
Yedek Kayıt : ÖSYM tarafından 2017 Tercih Kılavuzu yayınlandığında ilan edilecektir.
İkinci Yedek Kayıt : ÖSYM tarafından 2017 Tercih Kılavuzu yayınlandığında ilan edilecektir.

C) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların; 2017 YGS puan türlerinden birinden en az 200, Spor Alanı çıkışlı adaylar için
en az 180, Milli Sporcular (12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ‘Milli Sporcu
Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun A, B veya C sınıfı Millilik Belgesine sahip adaylar) için en az 150 ve
Engelli (Ortopedik) adaylar için ise en az 100 puan almış olmaları gereklidir.
2. Sınava, herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler de girebilirler. Sınavla ilgili genel kurallar
2017 ÖSYS/LYS kılavuzunda belirtildiği şekildedir.

D) SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

1. Özel Yetenek Sınavına katılan adayların başarı puanları 2017 ÖSYS/LYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemi kılavuzundaki
esaslara göre belirlenecektir.
2. Sınav yeri, süresi, saati, sınav için getirilecek malzemeler, sınav koşulları ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler ön kayıt
sırasında adaylara duyurulacaktır. Bu bilgiler Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfasında
(http://www.selcuk.edu.tr/besyo/tr) ilan edilecektir.
3. Bayan kontenjanları dolmadığı taktirde kontenjanlar erkek adaylardan tamamlanacaktır.
4. Milli ve engelli (Ortopedik) kontenjanı dolmadığı takdirde eksik kalan kontenjanlara diğer adaylar alınacaktır.
5. Milli kontenjanından girecek adaylar sınavın ön eleme aşamasından muaf tutulacaktır. Branş puanı olarak adayların millilik
durumları dikkate alınacaktır.
6. Engelli (Ortopedik) adaylar sınavın ön eleme, koordinasyon testi uygulama sınavından muaftır. Engelli (Ortepedik) adaylar
başvuru sırasında belirtmiş oldukları branş sınavına gireceklerdir. Branş sınav puanın %50’ si ve Spor Özgeçmişinden alacakları
puanın %50 si toplanarak değerlendirmeye alınacaktır. Spor özgeçmiş kriterleri ve puanları Fakültemiz 2017-2018 ÖYGS
kılavuzunda verilmiştir.
7. Adaylar istediği taktirde birden fazla bölüm tercihinde bulunabileceklerdir.
8. Adaylardan Özel Yetenek Sınavı giriş ücreti alınmayacaktır.

E) BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

1. 2017 YGS veya LYS Sonuç Belgesi (İnternetten alınan yazıcı çıktısı),
2. Aslı ibraz edilmek şartıyla T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya onaylı fotokopisi,
3. Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavlarına girmesinde
sakınca yoktur” veya “Spor Yarışmalarına Girmesinde Sakınca Yoktur” Açıklamalı Sağlık Belgesi (tüm adaylar
getirecektir),
4. 2 Adet 4x6,5 cm. ebadında fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),
5. Milli sporcuların fotoğraflı Milli Sporcu Belgesi. (12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
konulan ‘Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı Milli Sporcu
Belgesi,
6. Engelli (Ortopedik) adayların en az iki yıllık sporcu lisansı ve spor özgeçmişi belgesi,
7. Engelli (Ortopedik) adayların engel durumunu ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren Adli Tıp Sağlık Kurum
Raporu. Bu rapor sınav kurulunca müracaat sırasında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu adayların müracaatlarını şahsen
yapmaları tavsiye edilmektedir.

NOT: Adayların kendisi veya bir yakını ön kayıt yaptırabilecek, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

F) BAŞVURU

Ön kayıt için başvuru, S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü KONYA adresindeki Fakülte binasında bulunan,
Öğrenci İşleri Bürosuna 03 – 07 Temmuz 2017 tarihleri ile 09.00-12.00 veya 13.30-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

İLETİŞİM TELEFONU: 0 332 223 47 94 - 0 332 223 47 95 - 0 332 223 47 96 - 0 332 223 47 97

Selçuk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<