Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans programlarına aşağıdaki belirtilen kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav tarihlerine göre 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Öğrenci Alınacak Programlar, Kontenjanları, Başvuru ve Sınav Tarihleri


* : KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara göre KTÜ programlarında öğrenim görmek üzere 12-23 Haziran 2017
tarihlerinde başvuru yapan Yabancı Uyruklu Adaylar
**: 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik olursa, kılavuzda verilen son
kontenjanlar dikkate alınacaktır. Engelli adayların (engelli sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi kaydıyla) kontenjanı Yüksek Öğretim
Kurumunun görüşü doğrultusunda şekillenecek ve Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile netleşecektir.
***: 25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında sınavın hangi günlerde ve salonlarda yapılacağı 2017 Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda
belirtilecektir.

Başvuru Şartları

 Yabancı Uyruklu Adaylar için KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlar geçerlidir.
 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. 2017-2018 öğretim yılında ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan yükseköğretim programları ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen tüm adayların 2017 YGS’ye girmeleri zorunludur.
3. 2017 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) birinden en az 150 veya üzeri puan almak,
4. Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, YGS (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

a) Yabancı Uyruklu adayların KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara göre KTÜ programlarında öğrenim görmek üzere 12-23 Haziran 2017 tarihlerinde yaptıkları başvurularda verdikleri bilgi ve belgeleri kullanılacaktır.
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

1) Başvuru Dilekçesi (Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği-TIKLAYINIZ – Resim-İş Öğretmenliği-TIKLAYINIZ / Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü) (Adaylar ön kayıt sırasında bilgisayar ortamında doldurulmuş, imzalanmış ve fotoğraf yapıştırmış olarak kayıt görevlilerine teslim edeceklerdir.)
2) 2017 YGS Sonuç Belgesi
3) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi
4) Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durumu Belgelerinden birinin onaylı fotokopisi (Belgelerin aslı başvuru sırasında kabul edilmeyecektir),
5) 4.5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf (Birisi başvuru Dilekçesine, diğeri de başvuru sırasında Sınav Giriş Kimlik belgesine yapıştırılacaktır.),

c) Başvurular, Adayların BİZZAT KENDİLERİ VEYA NOTER ONAYLI VEKALETNAME VERİLMİŞ KİŞİ TARAFINDAN ELDEN YAPILACAK, ilan edilen süre dışında, posta veya eksik belge ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ön Kayıt

 Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt işlemleri Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü beldesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Yerleşkesi F Blok Zemin Katta bulunan Öğrenci İşleri Bürosunda, 10-13.07.2017 tarihleri arasında mesai saatleri (Sabah 08.30-11.45; Öğle 13.00-16.30) içerisinde bizzat aday veya aday tarafından noter onaylı vekaletname verilmiş kişi tarafından verilecek belgeler ile yapılacaktır.
 Başvuru formunda ve/veya evraklarında sağlanan eksik veya hatalı bilgilerden adayın kendisi sorumludur. Eksik veya yanlış belgeler veya bilgiler ile başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
 Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir.
 Ön kaydını yaptıran adaylara, mühürlenerek onaylanmış 2017 yılı Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi verilir. Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi için (Müzik Öğretmenliği- TIKLAYINIZ – Resim-İş Öğretmenliği / Resim Bölümü- TIKLAYINIZ ). Lütfen ön kayda gelmeden önce sınav giriş belgesi üzerindeki gerekli alanları BÜYÜK HARFLE doldurunuz.

Ön Değerlendirme
 Özel Yetenek Sınavlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi, adayların 2017 YGS puanlarına göre yapılacaktır. Adayların 2017 YGS HAM PUANLARI, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve KONTENJAN SAYISININ DÖRT KATI KADAR aday Özel Yetenek Sınavının Birinci Aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. Diğer adaylar ise elenecektir ve Özel Yetenek Sınavına çağrılmayacaklardır.
 Ön Değerlendirmeyi geçerek 2017 yılı Özel Yetenek Sınavının Birinci Aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ve bilgileri 17 Temmuz 2017 pazartesi günü mesai saati sonuna kadar KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların bu bilgilerini kontrol ederek, eğer bu bilgilerinde herhangi bir hata varsa 18 Temmuz 2017 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Sınav Tarihleri ve Yerleri
 Özel Yetenek Sınavları 25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Fatih Eğitim Fakültesi’nde yapılacaktır.
 Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına girecek adayların 25 Temmuz 2017 Salı günü Saat 08.00’da;
 Resim Öğretmenliği ve Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavına girecek adayların ise 25 Temmuz 2017 Salı günü Saat 13.00’da Fatih Eğitim Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına girecek engelli adayların 28 Temmuz 2017 Cuma günü Saat 13.00’da Fatih Eğitim Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Resim Öğretmenliği ve Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavına girecek engelli adayların 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü Saat 13.00’da Fatih Eğitim Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavların Yürütülmesi
 Özel Yetenek Sınavları 2017 - ÖSYS Kılavuzu gereği, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre; Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.
 KTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2017 Özel Yetenek Sınavı Fatih Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecektir.
 Özel Yetenek Sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgiler 2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alacaktır. Bu kılavuz Fatih Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfalarında ilan edilecektir.

Adayların Sınava Girişte Bulundurması Gereken belgeler
 Adaylara Ön kayıt sırasında verilen fotoğraflı ve onaylı “2017 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi”
 Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport v.b. gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler, resmi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir).

Adayların Değerlendirilmesi ve Yerleştirilmesi
 Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması, 2017 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda verilen formüllere göre yapılır (2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, YP (Yerleştirme puanı) hesabında bir değişiklik yapılması halinde yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.).
 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 2016-ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
 Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacak adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ÖSYM’nin internet sayfasından temin edilecektir. Eğer Özel Yetenek Sınavlarının yapıldığı tarihlerde bu puanlar ÖSYM tarafından ilan edilmemişse, Yerleştirme Puanları daha sonra hesaplanacaktır.
 Engelli adayların yerleştirmeye esas olan puanlarının hesaplanmasında YGS puanları dikkate alınmadan kendi aralarında yapılan yetenek sınavının sonucuna göre değerlendirileceklerdir.

Kesin Kayıt
 Kesin kayıt işlemleri, 2017 - ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre, belirlenen tarihler arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır.
 Kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için 2017 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alacak esaslara göre belirlenen gün ve saatler arasında 2017 yılı Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirmenin nasıl yapılacağı 2017 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda açıklanacaktır.

Not:
1) Yabancı uyruklu adaylar için YÖK/ÖSYM’nin belirlediği ölçütler geçerlidir.
2) Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu, Fatih Eğitim Fakültesi’nin ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin internet sayfasında yayınlanacaktır.
3) Adaylar, başvuru sırasında eğer evraklarının fotokopilerini vereceklerse, fotokopi belgelerin onay işlemlerini mutlaka önceden yaptırmalıdırlar. Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığının fotokopi belgeleri onaylama sorumluluğu yoktur.
4) Başvurular, bizzat aday veya aday tarafından noter onaylı vekaletname verilmiş kişi tarafından yapılacak olup, ilan edilen süre dışında, posta veya eksik belge ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2017 ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ (Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)


*: İkinci aşama sınav tarihleri, Birinci aşama sınavı sonunda belirlenecektir.
**: Yerleştirme puanının hesaplanmasında kullanılacak adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 2017 yılı Özel Yetenek Sınavlarının yapıldığı tarihlerde
ÖSYM tarafından ilan edilmemişse, Yerleştirme Puanları daha sonra hesaplanacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<