Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2017 ÖZEL YETENEK SINAVI İLAN METNİ


2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nin aşağıdaki bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.Güzel Sanatlar Fakültesi 2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvurusu İçin Tıklayınız.>>

A-ÖN KAYIT İLE İLGİLİ BİLGİLER

1-Güzel Sanatlar Fakültesi (G.S.F.) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çizgi Film-Animasyon Anasanat Dalı, Resim, Seramik ve Cam Bölümlerine öğrenci alımları için ön kayıtlar tarihleri arasında Uzaktan Kayıt Modülü ile internet üzerinden yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Adaylar bölüm tercihlerini sıralı biçimde Uzaktan Kayıt Modülü aracılığı ile belirleyecektir. Adayların başarı sıralamasında öncelikli olarak Özel Yetenek Sınavı yerleştirme puanı esas alınacak, daha sonra tercih sırası dikkate alınacaktır.

B-ÖN KAYIT ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak ve 2017-YGS’ye girmiş olmak, öğrenci alınacak eğitim programlarına başvurabilmek için zorunluluktur.
Özel Yetenek Sınavı başvurusu için adayların 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girmiş ve herhangi bir puan türünden en az 160 puan almış olması gerekmektedir (3. maddede ifade edilen bölümler dışında kalan tüm bölümler için).

Liselerin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Nakış, Resim, Sanat, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Tasarım ve Teknolojisi ile Uygulamalı Resim alanlarından mezun olan adayların YGS sınavında herhangi bir puan türünden en az 150 puan almış olması gerekmektedir.

Ön kayıt esnasında adayların en yüksek olan YGS puanı dikkate alınacaktır.

Merkezi yerleştirme ile bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar da Özel Yetenek Sınavı’na ön kayıt yaptırabilirler. Herhangi bir örgün yükseköğretim programına kayıt yaptırmış olan adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir.

Bir başka öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilmiş olan adaylar ön kayıt başvurusunda bulunamazlar.
Ön kayıt, Uzaktan Kayıt Modülü’ndeki adımlar dikkate alınarak yapılacaktır. Ön kayıtta verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz kabul edilir.

Özel Yetenek Sınavı, desen ve imgesel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Adayların, Özel Yetenek Sınavı’nın desen ve imgesel bölümlerinden aldıkları puanların ortalaması (başarı puanı), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) kullanılarak yerleştirme puanları elde edilir. Adaylar ilk tercih ettikleri bölümden başlayarak yerleştirme puanına göre asil listede yer aldığı ilk bölüme yerleştirilir. Aday, en son tercihinin asil listesine girebilecek yeterlilikte yerleştirme puanı alamadıysa başarısız sayılır.

9-Özel Yetenek Sınavı’nda 40 ve üzerinde başarı puanı almış tüm adaylar yedek kontenjanlarına ön başvuru yapabilirler. Yedek kontenjanlar ilan edildikten sonra aday sadece bir bölümün yedek kontenjanına ön başvuru yapabilecektir. Herhangi bir bölümü asil olarak kazanan ve kaydını kesinleştiren aday, yedek kontenjanlarına ön başvuru yapamaz.

10-Değerlendirme sonuçları, “Asil Olarak Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar Listesi” ve “Yedek Adaylar Listesi” şeklinde Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binası ana giriş kapısında, Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (gsf.dpu.edu.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.

C-KESİN KAYITLAR

Yerleştirme puanı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıtları 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kontenjan açığı olması durumunda yedek listede yer alan adaylar 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında açık kalan kontenjanlara ön başvuru yapacaklardır. Yedek kontenjanlara ön başvuru yapmış olan adaylar, yerleştirme puanı önceliğine göre yerleştirileceklerdir. Puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yedek kontenjanı sayısında aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Yedek kontenjanından kesin kayıt hakkı kazandığı halde ilan edilen süre içerisinde kayıt yaptırmaya gelmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir ve kesin kayıt hakkı takip eden sıradaki adaya geçecektir.

Yedek kontenjanlardan kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve takip eden yedek adayların sıralı listesi Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binası ana giriş kapısında, Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (gsf.dpu.edu.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.

Aday kesin kayıt başvurusunu şahsen yapmak zorundadır.

D-KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

YGS sonuç belgesi aslı
Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı
Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi
Adrese dayalı nüfus kayıt belgesi
Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için, Askerlik Şubesi'nden alınacak herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kaydolmak için bir sakınca olmadığına dair belge
12 adet 4,5cm x 6cm ebadında vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir)
İkinci öğretim programlarına yerleştirilen adaylar için katkı payının ödendiğini gösteren dekont.

Açıklama: Özel Yetenek Sınavı 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü Saat 10:00’da Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi mecburidir. I. ve II. Oturum Sınavları aynı gün arka arkaya yapılacak, adaylar ön kayıt onayı verildikten sonra tercih değişikliği talebinde bulunamazlar.

İletişim:
Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tavşanlı Yolu 10. Km. 43100 KÜTAHYA
İrtibat Tel: +90 274 265 2045 / Dahili: 4501- 4510 ­­- 4511

Dumlupınar Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dumlupınar Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dumlupınar Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<