Dumlupınar Üniversitesi BESYO 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T. C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2017 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI


Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına 2017 YGS’nin herhangi bir puan türünden, aşağıda belirtilen taban puanlar ve üzerinde puan almış olan adaylar müracaat edebilirler.

* Engelli Adaylar 100.000 Puan
* Milli Sporcular 150.000 Puan
* Diğer Alan Mezunları 200.000 Puan

Ön Kayıt Tarihleri : 14-18 Ağustos 2017 Saat: 09:00 – 17:00 arası
Sınav Tarihleri : 21-24 Ağustos 2017


Başvurular şahsen yapılacaktır. (vekaletle veya başka bir usulde kayıt yapılamaz.)

ÖN KAYIT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Daha önce bir Yüksek Öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak,
3. 2017 yılında YGS sınavına giren ve herhangi puan türünden birinden (Yabancı dil puanı hariç) en az 200.000 puan alan adaylar ile en az 150.000 puan alan Milli Sporcular ve en az 100 puan alan Engelli adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir.
4. Adayın Sağlık yönünden her hangi bir engelinin bulunmaması, (Engelli adaylar hariç)
5. Engelli Adaylar; engel durumlarına göre “Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek zorundadır.

Engelli Adaylarda Aranacak Koşullar
a. Görme Engelliler: Sportif sınıflandırmada B2 ve/veya B3 görme engelliler.
b. Bedensel Engelliler: Diz altı (transtibial veya distalinde) Amputasyonu olup, aktivite düzeyi K4 seviyesinde olan ve efektif olarak Ampute protez kullanan engelliler.
c. İşitme Engelliler: Vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan (Sağlık Raporunda Belirtilmeli) ve implant kulak/kulaklıkla duyabilen engelliler.
d. Otistik Engelliler: Otistik düzeyi az olan, zihinsel yönden en üst zekaya sahip bireylerin bulunduğu ATİPİK’ler.
6. Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu'na kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek Öğrenimi kazanmış adaylar da katılabilir.

KONTENJAN TABLOSU


ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı aday bilgi formu hazırlanır. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. T.C. Kimlik Numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı
kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz. Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır.

1. Form dilekçe (kayıtlar sırasında kayıt biriminden verilecektir),
2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (Erkekler sakalsız).
3. Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı fotokopisi (Aslı kayıtta ibraz edilecektir),
4. 2017 yılına ait LYS sonuç belgesi,
5. Mezunların diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir), mezun olma durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge,
6. Sağlık beyan formu (kayıtlar sırasında kayıt biriminden verilecektir),
7. Milli sporcular için; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 12.05.2011 tarihinde 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen (A), (B) ve (C) sınıfı Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir).
8. Sınavsız geçiş ile meslek yüksek okulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2016-ÖSYS' de yerleştirilen adaylar; kayıtlı oldukları okuldan bu durumlarını belirtir belge.
9. Engelli adaylar; bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”

SINAV PROGRAMI


BAŞVURU ADRESİ
Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları aşağıda belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES: Dumlupınar Üniversitesi, Germiyan Yerleşkesi, Afyon Yolu 5. km, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, 43100, KÜTAHYA
Tel: 0274 227 04 58-59 (2 hat) Dahili No: 171–173
Faks: 0274 227 04 60 E-posta: besyo@dpu.edu.tr

Dumlupınar Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dumlupınar Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Dumlupınar Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri