Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI


Gazi Üniversitesi yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

KONTENJANLARBAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR YGS PUAN TÜRÜNDE GEREKLİ EN AZ YGS PUANLARI

El Sanatları: 250,00000
Geleneksel Türk Sanatları: 250,00000
Görsel Sanatlar: 250,00000
Grafik Tasarımı: 250,00000
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı: 250,00000
Moda Tasarımı: 250,00000
Tekstil Tasarımı: 250,00000

BAŞVURULAR

Ön (Online) Kayıtlar: Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adaylar 5-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden ön kayıtlarını yapacaklardır. İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir.

>2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı Online Ön kayıt Başvurusu için tıklayınız!<

Ön Kayıt Kesinleştirme: İnternet üzerinden ön kaydını yapan aday, ilgili birime bizzat giderek (Birim adresleri için tıklayınız!) aşağıda sayılan belgelerle ön kayıt kesinleştirme işlemini yaptıracaktır. Ön kayıt kesinleştirme işlemi için süre (8-9 Temmuz 2017 tarihleri hariç olmak üzere) 5 Temmuz 2017 günü başlayacak, 11 Temmuz 2017 günü saat 17:30’da sona erecektir. Eksik belgeyle, posta yoluyla ve süre bittikten sonra ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden ön kaydını yapmış olsa bile, ilgili birimde ön kayıt kesinleştirip onay vermeyen ve Onaylanmış Başvuru Formu’nu almayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu, adayların sınav süresince yanlarında bulundurmaları gereken bir belgedir.

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adayın 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi örneği

2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet fotoğraf

3- T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanının önlü arkalı bir adet fotokopisi, (Nüfus Cüzdanı aslı kesin kayıt sırasında ibraz edilecektir.)*

4- Diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir.)*

5-Spor Bilimler Fakültesi için müracaat edecek adayların sağlık kurumlarından (devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık ocakları) alacakları "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ibaresi bulunan sağlık raporu. Bu ibare bulunmayan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.

6-Milli sporcular için, Milli Sporcu Belgesi (GSGM Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC uyruklu adayların Milli Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.) .Bu belge Ön Kayıt Kesinleştirme işlemi sırasında ilgili birim görevlisine teslim edilecektir.

*3. ve 4. maddelerde asıllarının ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Nüfus Cüzdanı ve Diploma) belgelerden herhangi birinin, fotokopisi ile asıllarının birbirine uymaması halinde, bu belge sahibinin kaydı, sınavı kazanmış olsa dahi yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Önemli Not:

1-Adaylar ön kayıt ve ön kayıt kesinleştirme işlemlerini 5-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

2-Adaylar ön kayıt kesinleştirme işlemi için şahsen müracaat edeceklerdir. Vekâletname ile kayıt yapılmayacaktır.

SINAVLAR

Adayların sınav bilgileri gazi.edu.tr ağ adresinden 14 Temmuz 2017 günü saat 19:00 itibariyle yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

SINAV TARİH, SAAT ve YERLERİ

Sanat ve Tasarım Fakültesi: 19 Temmuz 2017 - 10:00 / Gölbaşı Kampüsü

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILACAĞI FAKÜLTE ADRESLERİ

Gazi Eğitim Fakültesi: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 06500 Beşevler / Ankara

Güzel Sanatlar Fakültesi: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Gölbaşı Yerleşkesi, TR-06830 Gölbaşı / Ankara

Sanat ve Tasarım Fakültesi: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gölbaşı Yerleşkesi, TR-06830 Gölbaşı / Ankara

Spor Bilimleri Fakültesi: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Mahallesi, Abant Sokak, No:12 06330 Yenimahalle / Ankara

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Merkez Kampüsü (Araştırma Merkezleri Binası) 06500 Teknikokullar Yenimahalle / Ankara

ENGELLİ ADAYLAR

Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kaydı, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan yani ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek yapılır.

Engelli adayların hangi birimlere müracaat edebilecekleri ve sınav süreçleriyle ilgili bilgiler kılavuzlarda yer alacaktır.YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru ve ön kayıt sırasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları öğrenebilecektir.

>Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!<

Adaylar sınavın tüm aşamalarına girmek ve sınav süresince Onaylanmış Başvuru Formu ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Nüfus cüzdanı ve süresi bulunan pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Yanında cep telefonu bulunan adaylar da sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Gazi Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Gazi Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Gazi Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri