Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN
AŞAĞIDA YER ALAN PROGRAMLARINA
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programlarına ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak öğrenci adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, önkayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ


ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuralar online yapılacaktır.
2- 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylardan;
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylardan 2017-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 240 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak adaylardan 2017-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 200 veya üzeri YGS puanı aldığını gösteren belge,
c) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak Milli Sporculardan 2017-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 150 veya üzeri YGS puanı gösteren belge,
d) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), özel yetenek sınavına girebilmeleri için engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2017 yılı YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. (Bkz. 2017 ÖSYS Kılavuzu)
e) Yurtdışı Öğrenci Kontenjanlarına başvuracak adayların YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen Başvuru Koşullarını taşımaları ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanına sahip olmaları gerekmektedir.
f) Online kayıt işleminden sonra adaylar; branşlara göre belirtilen sınav tarih ve saatinde aşağıdaki evrakları şahsen getirerek değerlendirmeye alınacaktır.
3- ÖSYM şifresi,
4- 2017 YGS sınav sonuç çıktısı,
5- Nüfus Cüzdanı aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
6- Diplomanın aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
7- Son bir ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
8- Milli sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli Sporcu belgelerinin aslını veya onaylı fotokopisi, ve/veya ilgili federasyonlardan alacakları ıslak imzalı veya noter onaylı belge, ( 2017 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen şekliyle)
9- Spor Lisesi mezunları ile liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.
10- Adaylar başvuracakları branş için sporcu özgeçmiş belgelerini ilgili birimlerden onaylı olarak getireceklerdir.

>2017-2018 Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.<

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi İletişim:
Santral : 0224 2940682
Uludağ Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA

Uludağ Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<