Uludağ Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
ÖZEL YETENEK SINAVI


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak öğrenci adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ


BAŞVURU KOŞULLARI

1- 2017- YGS’ye giren adaylardan;
a) Resim-İş Öğretmenliğine başvuracak adaylardan 2017-YGS puan türüne bakılmaksızın en az 180 veya üzeri YGS puanı almış olmaları gerekmektedir,
b) 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır.
c) Resim-İş Öğretmenliğine başvuracak adayların; 6046 Alan kodlu Sanat (Konservatuvar-Güzel Sanatlar Liseleri) Dal Kodu 102- Resim, diğer liselerin; 6306 Alan kodlu Sanat (Genel Lise), 6019 Alan kodlu Grafik ve Fotoğraf, 6047 Alan kodlu Sanat ve Tasarım mezunlarının tümü online ön kayıt başvurularında aynı alandan kabul edileceklerdir.
d) Ön kayıt başvurularını http://uludag.edu.tr/egitim adresinden ulaşacakları online ön kayıt sistemi ile yapacaklardır.

GEREKLİ BELGELER
1. Adaylar http://uludag.edu.tr/egitim adresinden yapacakları online ön kayıtları onaylandıktan sonra online kayıt sisteminden alacakları çıktı ile sınava gelmeleri gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
a) Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını sağlayan adaylardan; Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip olduğunu gösteren belgeye sahip olmaları gerekmektedir (Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları, UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS sınavlarından 40 ve üstü puan almış olmaları veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav türü ve puanına sahip olmaları, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir). Yurtdışı kontenjanlara (5 Kontenjan) başvuracak adayların, YÖK tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin başvuru koşulları ve Yurtdışından öğrenci kabulünde Üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen yurtdışından öğrenci kabulünde kullanılacak sınav türü ve puanlarına sahip olmasının yanı sıra düzenlenecek özel yetenek sınavından başarılı olması gerekmektedir. Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları: http://yos.uludag.edu.tr/sayfa-14-basvuru Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için sınav tür ve puanları: http://yos.uludag.edu.tr/sayfa-1047-kabul-edilen-sinav-tur-ve-puanlar
b) Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylar gerekli başvuru belgelerini resimisegitimi2017@gmail.com adresine mail yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER
Başvuru şartlarını sağlayan adayların;
1. http://uludag.edu.tr/egitim adresinde yer alan formu,
2. Üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip olduğunu gösteren belge,
3. Mezun olduğu lise diploması,
4. Kendilerine ait bir adet fotoğrafı jpeg formatında; Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı için resimisegitimi2017@gmail.com
başvurdukları alan adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
a) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.
b) Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavına başvuru yapacak engelli öğrenciler gerekli başvuru belgelerini resimisegitimi2017@gmail.com adresine mail yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER
Engelli Adaylarından istenen belgeler:
1. Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık raporlarının onaylı bir örneğini,
2. ÖSYM Başvuru kılavuzundaki Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu,
3. http://uludag.edu.tr/egitim adresinde yer alan formu,
4. Engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçeyi; Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı için resimisegitimi2017@gmail.com
başvurdukları alan adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

>2017-2018 Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.<

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İletişim

Öğrenci İşleri İletişim:
0 224 294 09 80

Öğrenci İşleri Danışma Bürosu:
0 224 294 21 95

Uludağ Üniversitesi
Görükle Yerleşkesi
16059 Nilüfer/Bursa

Uludağ Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Uludağ Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri